Visa Card
Visa Card

1 lipca 2014 roku dla wszystkich kart Visa wydanych w Polsce zostaną wprowadzone stawki opłaty interchange obniżone do poziomu 0,5 proc. zgodnie z opublikowaną 30 października 2013 roku nowelizacją ustawy o usługach płatniczych.

Niższe stawki interchange mają dać mocny impuls do rozwoju płatności bezgotówkowych i ograniczania użycia drogiej gotówki. Jednocześnie w ramach programu – Kartą Visa będzie można płacić wszędzie – nowo instalowane terminale w małych miastach i na obszarach wiejskich będą dofinansowywane przez polskie banki.

Komitet Decyzyjny Visa Polska, który zatwierdził wprowadzenie nowych stawek od 1 lipca br., liczy, że niższa opłata interchange będzie stanowić dodatkową zachętę do coraz szerszego przyjmowania płatności kartami, co powinno znacząco powiększyć liczbę punktów akceptacji i zaowocować przyspieszeniem rozwoju obrotu bezgotówkowego, korzystnego zarówno dla konsumentów, detalistów, sektora bankowego, jak i całej gospodarki. Zostały utrzymane również preferencyjne, niskie stawki na dokonywane kartami Visa płatności publiczno-prawnych i za rachunki domowe.

– Mamy nadzieję, że tak istotne obniżenie stawek interchange przełoży się na znacznie niższe koszty obsługi transakcji kartowych ze strony detalistów, tym samym dodatkowo zachęcając, zwłaszcza mniejsze placówki handlowo-usługowe, do rozpoczęcia akceptacji kart płatniczych. Oczekujemy, że w rezultacie powiększy się sieć akceptacji i wzrośnie poziom płatności kartami Visa, umożliwiając bankom – wydawcom kart dalsze inwestycje w innowacyjne rozwiązania, takie jak portfel elektroniczny V.me by Visa oraz płatności mobilne – stwierdziła Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalna, odpowiedzialna w Visa Europe za Polskę, Czechy i Słowację.

– Liczymy też na dalszą eliminację ograniczeń w przyjmowaniu płatności kartą po stronie detalistów, zgodnie z deklaracjami organizacji reprezentujących  ich w trakcie prac nad redukcją opłat interchange, w których razem braliśmy udział.  Dokonując wspólnie z bankami obniżki opłaty interchange, utrzymaliśmy jednocześnie specjalne, niskie stawki na płatności Visa za domowe rachunki oraz płatności publiczno-prawne, wprowadzone w ostatnich latach po to, by tworzyć zachęty do akceptacji kart w tych sektorach – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.

W ostatnich miesiącach przyjmowanie płatności kartami, w tym kartami zbliżeniowymi, rozpoczęły Makro Cash & Carry oraz Selgros – duże sieci handlu hurtowego w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat wsparcie finansowe, jakie w ramach programu – Kartą Visa zapłacisz wszędzie – otrzymali agenci rozliczeniowi, objęło łącznie blisko 159 tys. nowoczesnych terminali EMV zainstalowanych w ponad 138 tys. placówkach handlowo-usługowych w Polsce, które wcześniej nie akceptowały kart.

Visa Europe, organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi, stanowi własność instytucji członkowskich – banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 37 krajów Europy, które sprawują nadzór nad jej zarządem.

W Europie zostało wydanych 500 mln kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6,50 euro wydawane w Europie na konsumpcję. W roku finansowym, kończącym się we wrześniu 2013 roku, całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa w całej Europie osiągnęła poziom 2 bln euro, z czego płatności w punktach handlowo-usługowych wyniosły 1,4 bln euro, odnotowując wzrost o 8,5 proc. W handlu elektronicznym wydatki użytkowników kart Visa w całej Europie wzrosły w rocznym tempie 20 proc. – ich obecny poziom to 240 mld euro.