CCC
CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2014 wyniosły 188,3 mln zł.

Wypracowane w marcu tego roku przychody były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 97,8 proc. Przychody za okres styczeń – marzec wyniosły 361,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 63,4 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za marzec wyniosły 182,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 102,4 proc., narastająco za okres styczeń – marzec wyniosły 344,5 mln zł i były wyższe o 66,7 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku.

Przypomnijmy: skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2014 wyniosły 85 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 47,8 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej za luty wyniosły 78,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 50,9 proc., narastająco za okres styczeń – luty wyniosły 162,1 mln zł i były wyższe o 39,1 proc. w stosunku do tego samego okresu 2013 roku.

Jak już informowaliśmy, grupa CCC w 2014 roku planuje oddać do użytku ok. 40 sklepów w Polsce i ok. 160 za granicą.

Na koniec 2013 roku sieć sprzedaży grupy CCC obejmowała 712 placówek, w tym 636 własnych i 76 franczyzowych.