Vistula

Zarząd spółki Vistula Group SA, właściciel marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler i W. Kruk, poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2014 roku wyniosły około 27,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 0,7 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–marzec 2014 roku wyniosła ok. 88,1 mln zł i była wyższa o ok. 5,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły ok. 15,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 6,4 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–marzec 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 46,1 mln zł i była wyższa o ok. 5,9 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły około 9,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 8,0 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–marzec 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 34,1 mln zł i była wyższa o ok. 3,9 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group na koniec 2013 roku dysponowała siecią 274 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej wynoszącej 25 tys. mkw. W tym roku spółka planuje otwarcie 18 nowych salonów i stoisk firmowych, o łącznej powierzchni 1,1 tys. mkw. Na otwarcie nowych salonów oraz konieczne modernizacje spółka przeznaczy 8 mln zł.