Sławomir Zawadzki, prezes Grupy Napollo
Sławomir Zawadzki, prezes Grupy Napollo

1 kwietnia tego roku Sławomir Zawadzki objął stanowisko prezesa zarządu Grupy Napollo, dewelopera i inwestora obiektów handlowych i mieszkaniowych.

Sławomir Zawadzki ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach z sektora handlowego, usług oraz FMCG / farmacji. Jest specjalistą od zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, w tym M&A. Przez ostatnie 6 lat był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Napollo (wcześniej NAP Invest Group), a od 2 lat łączy tę funkcję ze stanowiskiem Vice President Strategy, Finance & Operations w Aquarius Fund. Wcześniej przez 14 lat związany był z Grupą US Pharmacia (spółki US Zdrowie, US Pharmacia, US Pharmacia Baltics), gdzie pełnił najpierw funkcję dyrektora finansowego, a następnie – członka zarządu Grupy. Odpowiadał za księgowość, kontroling, dział podatkowy, treasury, HR, dział IT, dział zakupów – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

– Grupa Napollo znajduje się obecnie w kluczowym momencie rozwoju. Decyzja o wzmocnieniu obecności Grupy w sektorze handlowym i mieszkaniowym oraz wiążące się z tym wzmożone nakłady inwestycyjną muszą iść w parze z wyostrzoną strategią biznesową. Grupa stawia sobie ambitne cele pozyskania projektów małych i średniej wielkości, których realizacja nie przekracza 2 lat. W ciągu najbliższych 5 lat format Centrum Zakupów będziemy rozwijać w miastach do 100 tys. mieszkańców oraz centrach wielkich osiedli mieszkaniowych w centralnej i południowej Polsce – powiedział Sławomir Zawadzki. – Realizacji tej strategii nadal sprzyja korzystny moment inwestycyjny.

Sławomir Zawadzki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów Przedsiębiorstw oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Ukończył także  zarządzanie wdrażania strategii w Management Centre Europe w Brukseli.

Grupa Napollo jest inwestorem i deweloperem projektów handlowych i mieszkaniowych. Prowadzi działalność inwestycyjną w całym kraju. Firma zakłada strategiczną obecność z realizowanymi galeriami i parkami handlowymi w centrach miast do 100 tys. mieszkańców i centrach wielkich osiedli mieszkaniowych. Grupa jest właścicielem Galerii Renova w Warszawie oraz rozwija format typu convenience i community centers – Centrum Zakupów. Napollo realizuje również inwestycje mieszkaniowe.