Sklep Stokrotka
Sklep Stokrotka

Zarząd Emperia Holding SA poinformował, że 4 kwietnia 2014 roku spółki zależne Stokrotka sp. z o.o., Elpro Ekon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz P1 sp. z o.o. wyemitowały obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 9 maja 2014 roku, które zostały nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia Holding SA.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 283 mln zł, w tym: Stokrotka sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 89 mln zł, które zostały nabyte przez Emperia Holding SA, Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 38 mln zł, które również zostały nabyte przez Emperia Holding SA.

Z kolei P1 sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 156 mln zł, które zostały nabyte przez: P3 Ekon sp. z o.o. S.k.a – wartość nominalna nabytych obligacji 89 mln zł; Infinite sp. z o.o. – wartość nominalna nabytych obligacji 11 mln zł; P5 Ekon sp. z o.o. S.k.a – wartość nominalna nabytych obligacji 56 mln zł.

Powyższe emisje zostały przeprowadzone w ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Emperia Holding SA. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR plus marża. Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10 proc. kapitałów własnych emitenta.

Jak już informowaliśmy, firma Emperia, do której należy sieć supermarketów Stokrotka, planuje otworzyć sklep internetowy. Ta forma sprzedaży ma zostać wprowadzona pod koniec 2014 roku lub ewentualnie na początku 2015 roku. Na początku sprzedaż online będzie odbywać się tylko na terenie Lublina, z którego wywodzi się spółka. Ma być to testowe miasto dla spółki.

Stokrotka po ponad 20 latach działalności zdecydowała się także wejść na rynek z ofertą współpracy na bazie systemu franczyzowego. Sieć przygotowała specjalny program wsparcia dla przyszłych franczyzobiorców, zapewniając im możliwość prowadzenia własnego biznesu pod znaną marką.