Savills
Savills

Firma Savills została partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2014 Fall Edition. SCF w tym roku odbędzie się w dn. 17–18 września w Warszawie. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Savills świadczy usługi doradcze i wdraża strategie uwzględniające wszystkie aspekty rynku powierzchni handlowych w celu maksymalizacji wartości i zysku z centrów i parków handlowych w Polsce.

Savills koncentruje się głównie na wartości nieruchomości i działa według spójnej metodologii „cyklu życia” inwestycji handlowej, zaczynając od doradztwa w zakresie pozycjonowania nowego centrum oraz struktury najemców i marek, poprzez strategię komercjalizacji, zarządzanie centrum handlowym, promocję, wynajem, rekomercjalizację i optymalizację przychodu i wartości nieruchomości, aż po jej sprzedaż.

Firma oferuje usługi interdyscyplinarnych zespołów, dopasowanych do potrzeb określonego zlecenia, składających się ze specjalistów, posiadających duże doświadczenie w zakresie wynajmu, komercjalizacji i promocji nieruchomości handlowych. Świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania nieruchomościami na każdym etapie realizacji inwestycji, jak również stanowiące element due diligence na etapie nabywania nieruchomości czy analizy w trakcie bieżącego zarządzania operacyjnego.

Savills zapewnia doradztwo w zakresie: komercjalizacji, struktury najemców oraz branży, stawek czynszów, stref oddziaływania i zakładanej wielkości sprzedaży oraz due diligence. Firma oferuje też zarządzanie centrami handlowymi, m.in.: zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansami nieruchomości, facility management, raportowanie, marketing, modernizacje i przebudowy oraz project management.
Savills zapewnia najemcom: analizę rynku i wybór lokalizacji oraz doradztwo w zakresie czynszów, warunków wynajmu i renegocjacji umów najmu. A także ofertę – wynajem i zarządzanie aktywami (asset management), w skład czego wchodzi: strategia wynajmu i negocjacje umów najmu, dobór kluczowych najemców, nakłady mające na celu wzrost wartości inwestycji.

Oprócz pracowników, którzy posiadają licencję zarządcy nieruchomości, w swoim zespole Savills ma licencjonowanych księgowych oraz asesorów BREEAM. Wszystkie usługi property management dostarcza bezpośrednio, nie zlecając ich na zewnątrz.