Jarosław Fijałkowski, CEO Real2b
Jarosław Fijałkowski, CEO Real2b

Jak pokazują ostatnie wydarzania, między innymi w Doniecku, konflikt rosyjsko-ukraiński jest daleki od rozwiązania. Wielu moich kolegów prowadzących firmy deweloperskie w Rosji wstrzymuje się z rozpoczęciem nowym inwestycji. Z kolei zachodnie firmy zawiesiły plany ekspansji w Rosji i czekają na dalszy rozwój wydarzeń na Wschodzie.

Obecnie wiadomo już, że ogólny wolumen inwestycji w Rosji w pierwszych miesiącach roku 2014 jest kilkukrotnie niższy w porównaniu z okresem analogicznym w ubiegłym roku. Wiążę się to między innymi z obawą poszerzenia sankcji nałożonych na Rosję, które mogą ograniczyć działanie zachodnich firm, i ryzykiem zmiany kursu rubla.

Natomiast w Polsce od kilku miesięcy widoczne jest znaczne ożywienie gospodarcze. Wiele inwestycji, które zostały wstrzymane podczas ostatniego kryzysu gospodarczego, przywrócono do realizacji. Obecnie wśród wielu zachodnich firm deweloperskich odczuwalna jest  chęć inwestowania na naszym rynku.  Myślę, że możemy nawet mówić o nowym boomie budowalnym. Ponadto bardzo wiele  sieci handlowych notuje w tym roku większe przychody niż rok wcześniej i chcą się prężnie rozwijać.

Popyt na retail parki i centra handlowe jest cały czas w Polsce stosunkowo duży, szczególnie w małych i średnich miastach. Wyraźnie kończący się kryzys gospodarczy sprawia, że najemcy i inwestorzy chcą szybko poszerzać swoje portfolio inwestycyjne i niewielu  z nich będzie czekać na rozwój sytuacji na Wschodzie.  Sytuacja gospodarczo-polityczna w Polsce jest obecnie nieporównywalnie bardziej stabilna niż w Rosji i Ukrainie,  a nasz rynek dużo mniej nasycony niż w Europie Zachodniej.  Uważam, że Polska i inne kraje CEE mogą zyskać na obecnym konflikcie i możemy oczekiwać zwiększonego zainteresowania inwestorów i najemców.

Jarosław Fijałkowski jest obecnie CEO firmy dewelopersko-inwestycyjnej Real2b. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach, takich jak BP, Echo Investment, Plaza Centers i Parkridge CE Retail. Zrealizował projekty o łącznej sumie szacowanej na ponad miliard euro.