Galeria Tau w Rosji
Galeria Tau w Rosji

Według Cushman & Wakefield w zestawieniu krajów o największej aktywności deweloperskiej nie zaszły większe zmiany. Na Rosję przypadło 29 proc. nowej podaży w Europie, czyli ok. 1 mln mkw. Ponadto 3 największe centra handlowe, które zostały ukończone w Europie w drugim półroczu 2013 roku., otwarto w Rosji: pierwszy etap Aero Park City (91 tys. mkw.), Kristall (75 tys. mkw.) i Planeta (63 440 mkw.).

Drugie miejsce pod względem nowej podaży zajęła ponownie Turcja, gdzie w drugiej połowie ubiegłego roku oddano do użytku 486,8 tys. mkw. powierzchni w centrach handlowych, w tym w największym obiekcie otwartym w ostatnim kwartale – Zorlu (60 tys. mkw.). Na trzecią pozycję awansowała po raz pierwszy Ukraina, której zasoby powierzchni w centrach handlowych wzrosły w drugim półroczu 2013 roku o ok. 340,8 tys. mkw. Pierwszą piątkę zamykają Polska i Francja.

Według Cushman & Wakefield na dzień 1 stycznia 2014 roku łączne zasoby powierzchni GLA w centrach handlowych Europy wynosiły blisko 154 mln mkw. przy średniej podaży na 1000 mieszkańców w 27 państwach Unii Europejskiej (bez Cypru) na poziomie 268,7 mkw. Krajem o najwyższym wskaźniku nasycenia powierzchnią centrów handlowych jest nadal Norwegia (666,1 mkw. na 1000 mieszkańców). W drugiej połowie 2013 roku oddano do użytku ok. 3,6 mln mkw. nowej powierzchni w centrach handlowych w Europie, czyli znacznie więcej niż w pierwszym półroczu (1,8 mln mkw.) i niewiele więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (3,4 mln mkw.).

Z analizy C&W wynika, że najważniejsze trendy zaobserwowane w pierwszej połowie ubiegłego roku utrzymały się również w drugim półroczu – większość nowych centrów handlowych wybudowano w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast w Europie Zachodniej realizowano głównie projekty rozbudowy istniejących obiektów. Świadczy o tym fakt, że w gronie 110 nowych centrów znalazło się 37 z Europy Zachodniej i aż 73 z Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast spośród 64 ukończonych rozbudów 45 przypadło na rynki zachodnioeuropejskie i tylko 19 na Europę Środkowo-Wschodnią.
W drugim półroczu 2013 roku utrzymało się duże zainteresowanie budową nowych centrów handlowych w Rosji, gdzie ukończono 34 nowe inwestycje, które stanowiły 97 proc. łącznej podaży. Dla porównania w tym samym czasie na rosyjski rynek trafiło zaledwie 31,8 tys. mkw. powierzchni w 4 rozbudowanych obiektach. Podobny trend odnotowano również w Turcji, gdzie oddano do użytku 11 nowych i dwa rozbudowane centra handlowe. Te dwa kraje ponownie miały duży udział w nowej podaży powierzchni w centrach handlowych – przypadło na nie 42 proc. nowej powierzchni wybudowanej w Europie w drugiej połowie ubiegłego roku.

Natomiast największym wzrostem zasobów powierzchni GLA w drugim półroczu 2013 roku może pochwalić się Ukraina, gdzie powiększyły się one o 10,8 proc. W 9 nowych i 4 rozbudowanych centrach handlowych oddano do użytku łącznie 340,8 tys. mkw., co stanowi trzeci najlepszy wynik w Europie. Na szczególną uwagę wśród ukończonych obiektów zasługuje centrum handlowe Port City o powierzchni 56 tys. mkw. w Mariupolu.

Zdaniem specjalistów C&W łączne zasoby powierzchni GLA w Polsce powiększyły się o 6,9 proc., w czym niemały udział miało otwarcie centrów handlowych takich jak Galeria Bronowice (60 tys. mkw.), Poznań City Center (58 tys. mkw.), Galeria Katowicka (53 tys. mkw.) i Trzy Korony (35 tys. mkw.). Jednak w odróżnieniu od innych rynków Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce wzrosła także liczba rozbudów istniejących obiektów, między innymi centrum handlowego Wzgórze (obecnie Riviera), które przyczyniły się do ogólnie wysokiego poziomu aktywności deweloperskiej.