Hotel Cracovia
Hotel Cracovia

Inwestor zrezygnował z dotychczasowego planu budowy wielofunkcyjnego obiektu przy ul. Focha, w którym – oprócz sklepów – miały powstać również m.in. kino, galerie sztuki, kawiarnie, restauracje i zarządzane przez miasto Muzeum Błoń. W tym miejscu spółka Echo Investment zamierza wybudować zespół biurowy.

Nowa propozycja, która została przedstawiona w krakowskim urzędzie miasta przez inwestora, zakłada zastąpienie zamkniętego od kilku lat byłego hotelu Cracovia nowoczesnymi budynkami biurowymi, których uzupełnieniem byłyby usługi.

Aby propozycja inwestora mogła zostać zrealizowana, konieczne jest wprowadzenie do projektu planu miejscowego, przygotowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego, dodatkowych zmian.

Zmiana ustaleń planistycznych będzie przedmiotem dalszych rozmów z przedstawicielami władz miasta. Projekt inwestycji biurowej będzie przygotowywany, a o postępach w pracach projektowych inwestor będzie informował na bieżąco.

Budynek Nowej Cracovii autorstwa DDJM miał dysponować 25 tys. mkw. powierzchni całkowitej, z czego około 17 tys. mkw. przeznaczonych miało być na powierzchnię handlową. Oprócz sklepów w Nowej Cracovii miały się znaleźć m.in. kawiarnie, restauracje, kina, a także muzeum. Częścią inwestycji jest również budowa przejścia podziemnego łączącego budynek z ul. Piłsudskiego.

Budynek byłego hotelu Cracovia w Krakowie, zaprojektowany przez prof. Cęckiewicza na początku lat 60., od kilku lat nie jest użytkowany. Echo Investment w połowie ubiegłego roku zwróciło się do prof. Cęckiewicza z prośbą o przygotowanie projektu Nowej Cracovii.