KFC
KFC

AmRest Holdings SE informuje, że wstępne wyniki sprzedaży grupy AmRest wyniosły w I kw. 2014 roku 674,2 mln zł, co stanowi 10,7 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 14,5 proc.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w I kw. 2014 roku 391,7 mln zł, co stanowi wzrost o 8,9 proc. w porównaniu do I kw. 2013. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 10,6 proc.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 94,7 mln zł i wzrosły o 7,2 proc. w zł oraz 27,3 proc. w walucie lokalnej.

Restauracje na rynku hiszpańskim w I kw. 2014 roku osiągnęły sprzedaż na poziomie 140,5 mln zł, notując 4,2 proc. wzrostu w złotych oraz 3,5 proc. wzrostu w walucie lokalnej.

Przychody dywizji „Nowe Rynki” wyniosły w I kw. 2014 roku 47,3 mln zł i były wyższe o 81,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (80,8 proc. w walutach lokalnych).

Spółka podała, że wyniki wstępne zawierają pewne szacunki wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, którą rozwija zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. Niedawno do portfolio AmRest dołączyły 2 chińskie marki: Blue Frog i KABB. Spółka otworzyła również pierwszą restaurację Stubb’s. Obecnie AmRest posiada 743 restauracji w 12 krajach. W 2013 roku spółka otworzyła łącznie 91 restauracji.