Galeria Sudecka

– W 2013 roku spółka Echo Investment uzyskała w pełni satysfakcjonujące wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto zamknął się kwotą 331 mln zł, a kapitał własny wyniósł 2 765 mln zł, co w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2012 roku oznacza wzrost o 13,7 proc. – powiedziała Piotr Gromniak, prezes zarządu Echo Investment SA.

Przychody operacyjne wyniosły prawie 527,9 mln zł, w tym w segmencie centrów handlowych wyniosły 302,1 mln zł. Na koniec 2013 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment posiadała ponad 357 mln zł środków pieniężnych. Całkowita wartość aktywów wzrosła o 14 proc. w stosunku do wartości aktywów z końca 2012 roku i wyniosła 6 224 mln zł.

– Miniony rok zapisze się wyjątkowo w historii naszej firmy z dwóch powodów – przede wszystkim w 2013, wraz z realizacją kaliskiej Galerii Amber, łączna powierzchnia użytkowa naszych projektów przekroczyła wartość 1 mln mkw.

– W sektorze centrów handlowych otworzyliśmy Galerię Veneda w Łomży i kontynuowaliśmy realizację galerii w Kaliszu i Jeleniej Górze. Miniony rok to czas rosnącego wskaźnika handlu detalicznego, który był bardzo dobrze widoczny w naszych centrach handlowych w formie znaczących wzrostów frekwencji oraz obrotów najemców.

– Cieszy również duże zainteresowanie ze strony inwestorów, którzy z uwagą przyglądają się projektom komercyjnym w Polsce. Stąd też najwyższy od 2006 roku poziom sprzedaży nieruchomości komercyjnych przekraczający 3,2 mld euro.

– W 2013 roku otrzymaliśmy szereg znaczących wyróżnień branżowych – m.in. tytuł Retail Developer of the Year, a Galeria Echo w Kielcach została uznana najlepszym centrum handlowym w Polsce w rankingu najemców.

– Na rok 2014 zaplanowaliśmy kilkanaście nowych projektów, co – zgodnie z przyjętą strategią rozwoju – zapewnić ma stabilny i długofalowy wzrostu wartości firmy – dodał Piotr Gromniak.

Podczas wrześniowych targów Shopping Center Forum 2014 spółka Echo Investment zaprezentuje swoje projekty handlowe realizowane w Polsce i za granicą, w tym m.in. Galerię Sudecką w Jeleniej Górze i rozbudowę CHR Galaxy w Szczecinie. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione podczas wrześniowych targów na stoisku 5.2. Firma jest też sponsorem After Party SCF 2014.