Briju
Briju

W 2013 roku grupa Briju, tworząca sieć sklepów jubilerskich, zwiększyła przychody ze sprzedaży o 22,9 proc. w porównaniu do roku 2012, osiągając poziom 279,4 mln zł.

Główną przyczyną wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów był, jak poinformowano, wzrost obrotów na handlu surowcami metali szlachetnych. W 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług stanowiły 4,8 proc. wartości przychodów ogółem, a przychody ze sprzedaży materiałów i towarów 95,2 proc. przychodów ogółem.

W 2013 roku w grupie prowadzono intensywne prace w zakresie rozwoju własnej sieci sprzedaży wyrobów jubilerskich. Wypracowano zasady systemu franczyzowego, zawarto pierwsze umowy najmu lokali handlowych i podjęto działania niezbędne do uruchomienia pierwszych sklepów własnych. Prace dotyczyły dostosowania pomieszczeń do standardów salonów sprzedaży działających pod marką Briju i objęły projekty oraz prace budowlane, prace wykończeniowe, montaż instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, wyposażenie sklepu w meble, witryny, kaseton z firmowym logo oraz niezbędne urządzenia typu kasa fiskalna, komputer, czytnik. Wszystkie sklepy posiadają jednolity wystrój zgodny z koncepcją salonów Briju. We wszystkich sklepach wprowadzany jest system operacyjny umożliwiający szybkie i sprawne przeprowadzanie kampanii reklamowych oraz promocyjnych.

We wrześniu uruchomiono pierwszy salon jubilerski pod marką Briju (w Tczewie), w październiku uruchomiono kolejne 2 salony jubilerskie (w Gdyni oraz w Gnieźnie), a w grudniu – salon w centrum handlowym w Opolu. Otwarcie każdego nowego sklepu było poprzedzone kampanią reklamową oraz programem imprez lokalnych.

Jednocześnie trwają prace związane z pozyskaniem kolejnych lokalizacji pod nowe sklepy. Planowane lokalizacje sklepów są szczegółowo analizowane zarówno pod względem położenia na terenie centrum handlowego, jak również pod względem siły nabywczej potencjalnych klientów oraz konkurencji. Grupa poszukuje sprawdzonych lokalizacji, posiadających odpowiedni potencjał. W obecnej sytuacji rynkowej lokale spełniające takie wymagania są dostępne głównie na rynku wtórnym, a koszty ich uzyskania spełniają założenia przyjęte przez grupę. Związane jest to również z mniejszymi nakładami inwestycyjnymi, zarówno po stronie Briju, jak i potencjalnych franczyzobiorców.
Grupa Kapitałowa w 2013 roku zrealizowała nakłady inwestycyjne o wartości 854 875 zł i w całości były to nakłady poniesione na rzeczowe aktywa trwałe.

W grupie trwają prace związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Briju SA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Briju SA 13 listopada 2013 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, która zatwierdziła prospekt 18 marca 2014 roku.

Podstawowym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Briju jest kontynuowanie rozwoju działalności. Grupa planuje zrealizować powyższy cel przede wszystkim poprzez rozwój własnej sieci sprzedaży – składającej się z własnych salonów sprzedaży, zlokalizowanych na terenie największych galerii i centrów handlowych, a także przy najbardziej prestiżowych ciągach handlowych dużych miast w Polsce. Spółka chce także rozwijać się na rynkach zagranicznych.

 Stabilne wyniki w segmencie surowców stanowią dobrą podstawę do skupienia działań nad rozwojem najstarszej działalności grupy, jaką jest projektowanie, produkcja i sprzedaż biżuterii. Grupa zdecydowała się na budowę własnej sieci dystrybucji dedykowanej marce Briju. Tworzenie sieci rozpoczęto w 2013 roku w oparciu o dotychczasowych partnerów biznesowych, z którymi grupa współpracowała, dostarczając produkowane wyroby jubilerskie. Pierwszy salon jubilerski w nowej sieci został uruchomiony we wrześniu 2013 roku, a do końca roku działały już 4 sklepy w oparciu o koncepcję i wystrój dedykowany marce Briju – zaznaczył Przemysław Piotrowski, prezes zarządu Briju SA.

 W Polsce rynek dóbr luksusowych jest rynkiem o dużym potencjale rozwoju. Segment wyrobów jubilerskich jest strategicznym obszarem działalności grupy. Program rozwoju grupy zakłada zwiększenie udziału w rynku detalicznym biżuterii i zdobycie na nim pozycji jednego z liderów. Grupa konsekwentnie wprowadza na rynek wyroby pod własną marką Briju. Obecnie prowadzone przez grupę działania mają przede wszystkim na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Briju oraz zwiększenie dostępności oferowanych wyrobów jubilerskich dla klientów detalicznych. W ciągu najbliższych 2 lat planujemy dynamiczny rozwój własnej sieci sprzedaży poprzez uruchomienie pod marką Briju 22 sklepów własnych i 20 sklepów franczyzowych. Staniemy się dzięki temu jedną z bardziej liczących się sieci jubilerskich w Polsce – zapowiedział Przemysław Piotrowski.

Od 2011 roku akcje Briju SA są notowane na rynku NewConnect. W roku ubiegłym rozpoczęto prace związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu został sporządzony prospekt emisyjny Spółki, który 18 marca 2014 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego

 Uważam, że 2014 rok będzie kolejnym ważnym okresem w historii Briju SA i w realizacji strategii Grupy Kapitałowej – podsumował Przemysław Piotrowski.

Obecnie na terenie kraju Briju prowadzi 6 salonów własnych i ponad 40 partnerskich.