Polska rynek handlu online
Shutterstock

Polska jest liderem regionu jeśli chodzi o dynamikę wzrostu e-commerce. W 2013 roku rynek e-handlu wzrósł o 24,9% w porównaniu z 2012 rokiem. Takie dane zawarte są w raporcie opublikowanym przez Ecommerce Europe.

Jak wynika z raportu B2C e-commerce in Central Europe, polski rynek e-commerce wart jest 4,1 miliardy euro. Wartość rynku e-commerce w Węgrzech, Słowacji i Słowenii szacuje się odpowiednio na 880 milionów, 330 milionów i 180 milionów. Średnia wzrostu dla tych krajów wynosi 23%. Niemiecki rynek urósł w 2013 roku o 22%, natomiast rynek czeski osiągnął wartość 2,1 miliarda euro. W porównaniu z 2012 oznaczało to 19% wzrost. W regionie Europy Centralnej najwolniej rośnie e-biznes w Austrii i Szwajarii. Obydwa kraje zanotowały 12% wzrostu.

Pod względem wartości rynku Polska plasuje się na czwartym miejscu w regionie. Średnia wartość koszyka zapełnianego przez polskiego e-klienta wynosiła 465 euro. Ogólnie, poziom dostępu do Internetu szacuje się na 70%, korzysta z niego 26,9 milionów osób. E-commerce odpowiada w Polsce 1,1% PKB. Wartość obrotów z e-handlu szacuje się na 4,181 miliardy euro. Przez Internet sprzedaje się głównie usługi (63%), pozostałe 37% to sprzedaż towarów. Szacowany udział e-commerce w całym handlu detalicznym w Polsce wynosi 1,7%.

Ecommerce Europe jest stowarzyszeniem zrzeszającym firmy sprzedające klientom europejskim produkty i usługi online. Zostało założone przez wiodące narodowe organizacje branżowe, jego misją jest reprezentować interesy branży e-commerce i wpływać na jej rozwój.