Katarzyna Rudnicka, prezes zarządu Vivenge
Katarzyna Rudnicka, prezes zarządu Vivenge

Spółka Vivenge wdrożyła innowacyjny na skalę europejską proces zarządzania odpadami powstałymi w procesach rebrandingowych. O szczegółach wdrożenia redakcja Retailnet rozmawia z Katarzyną Rudnicką, prezes zarządu Vivenge.

Czy w ostatnim czasie mieli Państwo szansę uczestniczenia w wielu procesach rebrandingu?

– Rok 2013 upłynął pod znakiem rebrandingu największych firm działających na rynku. Spowodowało to znaczące ożywienie w segmencie procesów zmiany czy odświeżenia identyfikacji wizualnej. Szczególnie zauważalny jest w branży bankowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, ale i paliwowej. Odświeżenie identyfikacji wizualnej liderów rynkowych przyczyniło się do większego zainteresowania procesami rebrandingowymi także przez inne firmy. Znacząco poszerzyliśmy pakiet naszych klientów.

Rynek polski coraz lepiej rozumie, jak istotnymi elementami są odpowiedni do przyjętej strategii wizerunek i spójny wygląd sieci sprzedaży. Zmiana wizerunku to bardzo wyraźny sygnał dla konsumentów, że mają do czynienia z nowoczesną i aktywnie zmieniającą się marką.

Wciąż słyszymy o kryzysie, a liczba akcji rebrandingowych zdaje się temu przeczyć ?

– Największe marki systematycznie ogłaszają zmiany: nc+, Poczta Polska, Getin Bank, PZU, PKO BP, Pekao SA, Warta, Onet, Żywiec, Play, T-Mobile, Orange czy BRE Bank. Swój wizerunek w Polsce odświeżają już też centra handlowe, jak choćby warszawska Arkadia czy katowicka Silesia.

Stabilizacja marki – zmiana – stabilizacja brandu – zmiana.… to nieustanny proces, dzięki któremu Vivenge systematycznie i trwale się rozwija. Celem zmiany wizerunku jest przekłucie kryzysu marki w jej sukces i ponowną ewolucję. Dobrze przeprowadzony rebranding jest jak wspinaczka alpejska – nie zawsze się udaje. Ważne są: wybór czasu wejścia i ścieżki, którą będziemy się wspinać, dobór partnerów, gdzie szalenie liczy się ich doświadczenia i absolutna dyscyplina, na koniec przygotowanie i oprzyrządowanie się.

Dlaczego firma Vivenge podjęła niemały i kosztowny wysiłek wdrożenia systemu Brandbility?

– Na jesieni ubiegłego roku spółka wdrożyła innowacyjny na skalę europejską proces zarządzania odpadami powstałymi w procesach rebrandingowych, uzyskując prestiżowy certyfikat Brandbility. Działanie to wyznacza nowy kierunek działania w branży oznakowania zewnętrznego, nastawiony na ekologię i społecznie odpowiedzialną markę. Brandbility to strategia CSR, realizowana w oparciu o 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, który jako światowy wyznacznik zasad i standardów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw wspólnie z nami podjął działania na rzecz utworzenia koalicji liderów biznesu. Jego celem jest stworzenie certyfikatu oraz kodeksu dobrych praktyk z zakresu logistyki odpadów powstających podczas procesu rebrandingu sieci sprzedażowych, którym to nagradzane będą firmy dbające o standardy ochrony środowiska. Celem projektu jest minimalizowanie efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki oraz odpowiedzialność za odpady powstające w wyniku procesów rebrandingu/remodelingu/remontu. Nasi klienci mają nie lada problem z zapewnieniem świadomego ekologicznie zarządzania odpadami, jakie powstają z tego tytułu. Należy pamiętać, że pewność, iż materiały niebezpieczne czy elementy oznakowania nie trafią na wysypisko śmieci, jest dla naszych klientów niezwykle ważna.
Duże koncerny wdrażają dużą ilość działań na rzecz ochrony środowiska, a obecny brak możliwości odpowiedzialnej gospodarki odpadami powstałymi w procesie rebrandingu stanowi duże utrudnienie.

Na czym polega Państwa udział w ONZ-owskiej Inicjatywie Caring For Climate?

– Vivenge jako pierwsza w Polsce firma przystąpiła do Inicjatywy C4C, stając się tym samym czynnym uczestnikiem tegorocznego COP19. Aktywnie uczestniczymy w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu oraz degradacji środowiska naturalnego. Szczycimy się wdrożonymi w firmie normami CSR.

Na jakich działaniach koncentruje się Vivenge w 2014 roku?

– Rok 2014 jest kontynuacją przyjętej w 2013 strategii. Vivenge konsekwentnie staje się ekspertem procesów rebrandingowych w Polsce, nastawionym na absolutnie idealny i społecznie odpowiedzialny wizerunek marki naszych klientów. Bardzo ważnym segmentem, który budujemy już od 2 lat, jest projektowanie i kompleksowe wykonywanie identyfikacji wizualnej centrów handlowych.

Jako lider branży identyfikacji wizualnej wdrażać będziemy innowacyjne rozwiązania – które znacząco usprawnią, a czasem nawet zrewolucjonizują rynek rebrandingowy w Polsce. Wdrożymy w 2014 absolutnie innowacyjny na skalę europejską system zarządzania i monitoringu procesu brandingowego. Klienci za pomocą prostej i przyjaznej aplikacji na laptop czy smartfon będą widzieć aktualny status zaawansowania prac na każdym poziomie realizacji zmiany wizerunku sieci (od audytów, poprzez legalizację zgodną z prawem budowlanym, po produkcję, montaż i serwis). Zakończymy wdrażanie systemu OVS, pozwalającego na 24 godzinny monitoring online identyfikacji zewnętrznej w realizowanych przez nas sieciach, łącząc jego działanie z systemem ERP. Uzyskany certyfikat Brandbility przełożymy na relacje i wzmocnienie wizerunku marki naszych klientów, zapewniając im minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko podczas przeprowadzanych procesach brandingowych.