Restauracja Sphinx
Restauracja Sphinx

W okresie 12 miesięcy 2013 roku Grupa Sfinks osiągnęła poprawę pod względem generowanych przychodów ze sprzedaży, jak również wysokości realizowanej marży. W porównaniu do 12 miesięcy 2012 roku wyniki Spółki ulegały systematycznej poprawie.

Grupa Kapitałowa Sfinks w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 176 565 tys. zł, tj. wyższym o 3 proc. w stosunku do poziomu 171 116 tys. zł w okresie 12 miesięcy poprzedniego roku.

Jak informuje spółka, jednocześnie poprawie uległa realizowana marża. W okresie 12 miesięcy 2013 roku Grupa Kapitałowa odnotowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 25 231 tys. zł, co oznacza 85 proc. wzrost w stosunku do 12 miesięcy 2012 roku, kiedy to wygenerowano wynik brutto na sprzedaży na poziomie 13 630 tys. zł.

Poprawę zysku brutto na sprzedaży Grupa Kapitałowa osiągnęła dzięki konsekwentnej optymalizacji kosztów własnych sprzedaży i lepszej efektywności zarządzania ceną. Jak twierdzi firma, wynik ten potwierdza skuteczność realizowanego systematycznie od wielu kwartałów programu podnoszenia rentowności sieci restauracji.

Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej w okresie 12 miesięcy 2013 roku wyniosły 19 795 tys. zł, w porównaniu do 19 152 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku – odnotowany został 3 proc. przyrost, tj. o 643 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Sfinks odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 2 906 tys. zł, wobec straty (-)3 655 tys. zł w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku. Na poziomie wyniku netto Grupa Kapitałowa Sfinks zakończyła 12 miesięcy 2013 roku stratą w wysokości (-)1 069 tys. zł, wobec wyniku 2012 roku, kiedy to odnotowano (-)9 993 tys. zł, co stanowi zmianę o 8 924 tys. zł.

– W ciągu 12 miesięcy minionego roku do sieci restauracji zarządzanych przez Sfinks Polska dołączyło 12 nowych lokali pod szyldami Sphinx i Chłopskie Jadło. W większości były to restauracje w dużych miastach, w lokalizacjach o znacznym potencjale sprzedażowym – jak warszawska Galeria Mokotów, Galeria Krakowska, Poznań City Center, Kraków Futra Park, Kraków Galeria Bronowice. Nasze nowe lokale postawały także w mniejszych miastach – w Świnoujściu czy w Bełchatowie. Ponadto w ubiegłym roku swój debiut miał pierwszy wolnostojący Sphinx. Restauracja ta powstała we wrocławskim parku handlowym Wrocław Futura Park i bardzo szybko zyskała duże grono klientów. Większość ubiegłorocznych otwarć to restauracje operatorskie, gdzie inwestorem i właścicielem aktywów jest spółka. Z kolei lokale franczyzowe powstawały w przypadku, gdy to partner ponosił wszystkie wydatki na inwestycje. Według takiego klarownego podziału zamierzamy rozwijać w przyszłości sieci restauracji własnych oraz franczyzowych. Jednocześnie w 2013 roku kontynuowaliśmy proces zamykania lokali nieprzynoszących oczekiwanych wyników, dlatego per saldo liczba wszystkich restauracji (na koniec grudnia było ich 109) wzrosła w niewielkim stopniu. Należy jednak zaznaczyć, że mimo to grupa wygenerowała wzrost przychodów i rentowności. To oznacza, że obecna sieć – choć liczebnie zbliżona do rozmiarów tej sprzed roku – działa w sposób dużo bardziej efektywny – informuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.