Prototypowanie aplikacji internetowych to proces polegający na modelowaniu interfejsu użytkownika za pomocą prostych do zrozumienia rysunków. Dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania wdrażając aplikacje w sklepie online – pisze Roman Baluta, prezes ORBA

Prototypowanie może być zrealizowane zarówno za pomocą zestawów statycznych szkiców (makiet) uzupełnionych o opis słowny, jak i w formie interaktywnego prototypu stworzonego za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi. Technika ta to naturalny sposób na opisanie zasad funkcjonowania aplikacji, którą chcemy opracować bez konieczności budowania rozległej dokumentacji tekstowej.

W ORBA wykorzystujemy prototypowanie zarówno w przypadku tworzenia dedykowanych sklepów internetowych jak i szytych na miarę aplikacji internetowych.

Dlaczego warto prototypować aplikacje?

Prototypowanie pozwala zaoszczędzić czas na stworzenie wielu stron tekstowych dokumentacji funkcjonalnych. Dla wykonawców takich jak ORBA, odpowiedzialnych za wycenę oraz realizację projektów internetowych, najważniejszą korzyścią wynikającą z prototypowanie jest możliwość bardzo precyzyjnego określenia zakresu funkcjonalnego realizowanego projektu. Wykorzystując prototypowanie można zobrazować, jak zachowa się system w określonych sytuacjach. Ważnym elementem procesu prototypowania jest modelowanie wielu alternatywnych rozwiązań tak by wspólnie z klientem przeanalizować wiele wersji danego rozwiązania i wybrać to optymalne.

W ten sposób nie tylko oszczędzamy czas programistów oraz grafików związany z ewentualnym poprawianiem błędnie wybranego rozwiązania, ale również prowokujemy klienta do podjęcia szeregu wewnętrznych dyskusji, prowadzących do osiągnięcia najlepszej jakości rozwiązania. Fakt, że praca z prototypem nie wymaga specjalistycznej wiedzy pozwala włączyć do dyskusji wiele osób o zróżnicowanych (często zupełnie nietechnicznych) rolach, co w przypadku tradycyjnej dokumentacji po prostu nie byłoby możliwe.

W praktyce przekłada się to na znaczną redukcję kosztów budowania dedykowanych aplikacji, skrócenie czasu ich powstawania oraz zwiększenie, jakość i końcowego produktu. Wszystkie powyższe korzyści prototypowania przekładają się na świadomość każdej ze stron jaki finalnie jest zakres realizowanego projektu, co wpływa na ograniczenie ryzyka przeszacowania lub niedoszacowania budżetu.

Istotnym faktem jest, że jeśli do prototypowania podejdzie się z należytą dokładnością, przygotowany prototyp można bezpośrednio przekazać agencji kreatywnej, która na jego podstawie przygotuje szatę graficzną. W tym przypadku prototyp spełnia rolę precyzyjnego kanału komunikacji – przy zastrzeżeniu, że jego interpretacja jest jednoznaczna. W praktyce przekłada się to na mniejszą liczbę iteracji podczas prac z grafikami, oraz na możliwość rozdzielenia prac wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania interfejsów użytkownika od warstwy artystycznej projektu.

Z jakich narzędzi można skorzystać?

Na rynku funkcjonuje wiele narzędzi do prototypowania. Można podzielić je na dwie grupy:

Narzędzia offline (desktopowe):

Narzędzia online (przeglądarkowe):

W ORBA korzystamy z Axure RP, który dobrze radzi sobie z interfejsami o dużej złożoności. Narzędzia online pozwalają z kolei w prostszy sposób współdzielić pracę pomiędzy wieloma osobami.

Możliwe jest też wykorzystanie zestawu kartek, które przedstawiają poszczególne ekrany. Taki sposób pracy jest naturalny, nie wymaga znajomości specjalistycznych narzędzi i pozwala włączyć do procesu projektowania osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie, np. używają na co dzień systemów komputerowych do realizacji pewnych operacji, jednak nie mogą lub nie chcą uczyć się obsługi nowych narzędzi.

Obsługa aplikacji do prototypowania jest relatywnie łatwa i w zasadzie każdy użytkownik komputera jest w stanie w miarę szybko przyswoić wiedzę wymaganą do ich obsługi. To wystarczy, aby wykorzystywać prototypowanie na wewnętrznych spotkaniach roboczych, jako narzędzia do szybkiego prezentowania różnorakich sposobów rozwiązania bieżących problemów projektowych. Jeśli jednak prototyp ma być wykorzystywany jako podstawa do zbudowania dobrej aplikacji zaczynając od tzw. „białej kartki”, wymagana będzie specjalistyczna wiedza z zakresu projektowania interfejsów użytkownika.

Ile kosztuje prototypowanie aplikacji?

Prototypowanie aplikacji internetowych wymaga wiedzy oraz czasu, co przekłada się na koszty jej realizacji. W zależności od złożoności projektu oraz liczby ekranów koniecznych do zamodelowania, prototypowanie może trwać od kliku do kilkudziesięciu dni roboczych. Koszty specjalistów w zakresie prototypowania zbliżone są do kosztów programowania. Do tego warto doliczyć kilka dni roboczych na wspólne sesje warsztatowe z zespołem po stronie zamawiającego.

Z naszego doświadczenia wynika, że chociaż w początkowej fazie realizacji projektu prototypowanie wymaga dodatkowego budżetu, to końcowym rozrachunku pozwala zaoszczędzić wiele dni pracy programistów, analityków oraz testerów. Jakość aplikacji staje się wyraźnie lepsza. Odpowiedź na pytanie „czy warto prototypować?” wydaje się zatem oczywista.

Przykładowy prototyp sklepu internetowego zrealizowanego dla jednego z naszych klientów można zobaczyć klikając w link. Sklep, który powstał w oparciu o prototyp można obejrzeć pod adresem anyshop.dk.

Autorem artykułu jest Roman Baluta, prezes ORBA.

ORBA to polska firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań IT dla branży e-commerce. Firma realizowała projekty w Polsce, Rosji oraz Unii Europejskiej. ORBA tworzy dedykowane systemy B2B oraz B2C dla podmiotów zainteresowanych wejściem na rynek e-commerce bądź rozwojem dotychczasowej działalności w tym obszarze.