Poznań City Center
Poznań City Center

Według firmy JLL po I kw. Polska pozostaje najbardziej aktywnym rynkiem regionu z 69 proc. udziałem w łącznym wolumenie inwestycyjnym. Z danych JLL wynika, że w I kw. 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej zrealizowano transakcje inwestycyjne o wartości ok. 1,37 mld euro, co oznacza 19 proc. wzrost w porównaniu do I kw. roku ubiegłego (ok. 1,15 mld euro).

Z danych JLL wynika, że największy – pod względem wartości  udział w łącznym wolumenie umów kupna/sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej przypadł na segment handlowy (29 proc.). Sektor handlowy zdominowała transakcja sprzedaży przez Trigranit, Europa Capital oraz PKP centrum handlowego Poznań City Center na rzecz konsorcjum tworzonego przez fundusz Resolution i ECE Fund, za nieujawnioną kwotę.

Polska zarejestrowała aż 69 proc. (ok. 940 mln euro) udział w wolumenie wszystkich umów kupna/sprzedaży, wyprzedzając m.in. Czechy (16 proc.), Słowację (5 proc.), Węgry (4 proc.) czy Rumunię (1 proc.). Na Bułgarię, Chorwację, Serbię i Słowenię przypadło pozostałe ponad 5 proc. ogólnego wolumenu inwestycyjnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość transakcji sfinalizowanych w I kw. zostało zainicjowanych jeszcze pod koniec zeszłego roku.

 Wzrost wartości transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej o 19 proc. w I kw. 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku był możliwy dzięki bardzo dobremu otwarciu roku na rynku inwestycyjnym w Polsce. Biorąc pod uwagę utrzymujące się zainteresowanie inwestorów zagranicznych oraz transakcje w toku, spodziewamy się, że łączny wolumen transakcji inwestycyjnych we wszystkich segmentach rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce może osiągnąć wynik porównywalny lub nawet lepszy od ubiegłorocznego. W przypadku rynku handlowego przedmiotem transakcji będą różnorodne produkty inwestycyjne zlokalizowane również poza głównymi polskimi miastami  mówi Agata Sekuła, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL,

Według JLL stopy kapitalizacji w Polsce w sektorze handlowym pozostają stabilne na poziomie ok. 5,75 proc.