Anna Strauchold, menedżer ds. najmu i eksploatacji Deichmann
Anna Strauchold, menedżer ds. najmu i eksploatacji Deichmann

 Reprezentacja firmy Deichmann także w tym roku weźmie udział w jesiennej edycji Shopping Center Forum. Od wielu już lat konsekwentnie rozwijamy sieć naszych sklepów, otwierając corocznie przynajmniej 20 nowych placówek. Obecnie sieć Deichmann liczy 230 sklepów – powiedziała portalowi Retailnet Anna Strauchold, menedżer ds. najmu i eksploatacji Deichmann Obuwie sp. z o.o.

 Shopping Center Forum to okazja do bezpośrednich kontaktów nie tylko z przedstawicielami agencji, komercjalizujących powierzchnie handlowe w nowych i istniejących obiektach handlowych, ale także z coraz liczniejszą grupa polskich inwestorów, często osobiście negocjujących warunki umów najmu. SCF to także okazja do spotkań z zarządcami obiektów, najlepiej znającymi bieżące potrzeby i problemy najemców.

 Dzięki osobistym rozmowom podczas targów SCF można również omówić tematy trudne, dotyczące np. obiektów o niskim stopniu komercjalizacji, a co za tym idzie – odwiedzalności. W drodze bezpośrednich rozmów łatwej jest znaleźć sposób na rozwiązanie problemów i wypracowanie warunków umowy, umożliwiający zarówno najemcy, jak i wynajmującemu przetrwanie trudnych okresów najmu. Natomiast dzięki trafnym wspólnie organizowanym działaniom marketingowym często udaje się zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność obiektu w danym mieście – dodała Anna Strauchold.

Firma Deichmann SE powstała w 1913 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne i nadal pozostaje w rękach rodziny założycielskiej. Prawie stuletnia historia firmy ma swój początek w Essen. Dziś wciąż znajduje się tam główna centrala grupy. Firma Deichmann posiada ponad 3 tys. sklepów w 22 krajach (Niemcy, Polska, Szwecja, Litwa, Czechy, Słowacja, Austria, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Węgry, Słowenia, Włochy, Chorwacja, Rumunia, Serbia, Bułgaria, Turcja, Hiszpania oraz USA) i zatrudnia 32,5 tys. pracowników. Charakterystyczną cechą firmy Deichmann jest finansowanie jej rozwoju z własnych środków, bez kredytów i pożyczek. W Polsce marka Deichmann jest obecna od 1997 roku i posiada 230 sklepów oraz sklep internetowy. W 2013 roku platforma sprzedaży internetowej Deichmannn odnotowała przychody netto w wysokości 6,2 mln.