Komfort
Komfort

Prezes UOKiK wydał 6 zgód na dokonanie koncentracji, w tym dla kilku firm obecnych na rynku centrów handlowych. Transakcje dotyczą m.in. spółek: Żabka Polska, Eurocash, Sklepy Komfort, Benefit Systems.

Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przejęcia przez Żabka Polska spółki Społem Zabrze. Żabka Polska należy do grupy kapitałowej Mid Europa Partners. Działa poprzez sieci sklepów Żabka i Freshmarket. Społem Zabrze jest częścią grupy Cerioti, posiada sklepy na terenie Zabrza i województwa śląskiego. Koncentracja ma polegać na nabyciu przez Żabka Polska 100 proc. udziałów w Społem Zabrze.

Prezes urzędu wydał również zgodę na przejęcie spółki Sklepy Komfort przez Barcocapital Investment. Przejmujący jest spółką holdingową bezpośrednio kontrolowaną przez przedsiębiorcę Michała Sołowowa. Firma Sklepy Komfort zarządza siecią sklepów detalicznych Komfort, oferujących wyposażenie wnętrz, w szczególności dywanów i wykładzin.

Kolejna zgoda dotyczy przejęcia 4 spółek przez Benefit Systems, Cal Capital oraz Fitness Investment. Benefit Systems działa w segmencie pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Swoją ofertę kieruje do pracodawców, zapewniając im dostęp do usług (np. kluby fitness, restauracje), z których mogą korzystać zatrudnione przez nie osoby. Cal Capital i Fitness Investment to spółki holdingowe, które nie prowadzą działalności operacyjnej. Przejmowane firmy to Fabryka Formy, Calypso Fitness, Fitness Academy, które prowadzą sieć klubów fitness oraz Instytut Rozwoju Fitness – działający w zakresie m.in. sprzedaży i obsługi informatycznych systemów zarządzania klubami fitness.

Zgodę otrzymała również spółka Eurocash, która stoi na czele grupy kapitałowej zajmującej się przede wszystkim hurtową sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Może ona przejąć spółkę PayUp zarządzającą siecią terminali elektronicznych (POS) zainstalowanych w sklepach. Za ich pośrednictwem realizowane są proste usługi finansowe, np. płatności kartą. Eurocash współkontroluje obecnie PayUp, natomiast po przeprowadzeniu transakcji obejmie całkowitą kontrolę nad tym przedsiębiorcą.

Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych prezes urzędu uznał, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.