Pasaż Wiślany w Grudziądzu
Pasaż Wiślany w Grudziądzu

 

Pasaż Wiślany w Grudziądzu
Pasaż Wiślany w Grudziądzu

W sądzie rejonowym w Legnicy został złożony wniosek o upadłość spółki Progress XXI odpowiedzialnej za budowę parku handlowego Pasaż Wiślany w Grudziądzu, która należy do Rank Progress SA. Jak poinformował redakcję Retailnet Łukasz Gruszczyński, dyrektor marketingu Rank Progress SA, wniosek jest bezpodstawny i nie ma żadnego wpływu ani na działalność Rank Progress SA, ani na funkcjonowanie spółki celowej Progress XXI.

– Progress XXI to spółka celowa w strukturze holdingowej Rank Progress SA. Została powołana do realizacji parku handlowego w Grudziądzu. Wniosek został złożony przez podmiot, który nie jest naszym wierzycielem, i w związku z tym sam wniosek jest całkowicie bezzasadny. Jednocześnie warto podkreślić, że kondycja finansowa Progress XXI jest bardzo dobra i nie ma jakichkolwiek przesłanek prawnych, aby uznać ją za niewypłacalną.

– W złożonym wniosku, jako źródło wierzytelności, wskazuje on notę obciążeniową z 19 marca 2014 roku, wystawioną przez Marcpol SA, a przeniesioną w drodze cesji na P.P.U.H. Fabimex sp. z o.o.

– Warto dodać, że to Marcpol jest naszym dłużnikiem, ponieważ nie regulował czynszu najmu za lokal w grudziądzkim parku handlowym. W naszej ocenie jest to więc działanie podyktowane chęcią zaszkodzenia Rank Progress SA, co potwierdza opinia naszych prawników, którzy podkreślają, że wniosek został niewątpliwie złożony w złej wierze w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – dodał Łukasz Gruszczyński.

20 marca 2014 roku do Sądu Rejonowego w Legnicy trafił wniosek wierzyciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Famibex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej emitenta Progress XXI sp. z o.o. Grudziądz sp. k-a z siedzibą w Legnicy.

Pasaż Wiślany w Grudziądzu działa od czerwca 2013 roku. Powierzchnia całkowita parku handlowego wynosi 5,5 tys. mkw.