Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

Grupa Redan w tym roku uruchomi pierwsze sklepy TextilMarket za granicą: w Czechach i na Słowacji. W kolejnych latach plany rozwoju zostaną rozszerzone o kolejne kraje. – Na razie planujemy uruchomić kilka sklepów w Czechach i na Słowacji. Lokalizacje TextilMarket będą takie same jak w Polsce, czyli zarówno w centrach lokalnych, jak i przy ulicach – powiedział portalowi Retailnet Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

– Zdecydowaliśmy się na rozwój sieci TextilMarket ze względu na otwartość tych rynków na biznes dyskontowy, obecność naszych konkurentów, a także na łatwy sposób zarządzania placówkami – dodał Bogusz Kruszyński.

Pod koniec kwietnia został uruchomiony pierwszy w kraju internetowy odzieżowy sklep dyskontowy www.txm24.pl. Zarząd Redanu spodziewa się dynamicznego wzrostu obrotów w tym kanale sprzedaży, choć na razie jego udział nie będzie jeszcze znaczący.

– Wyniki I kw. br. potwierdzają systematyczną poprawę kondycji grupy Redan. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z bardzo dobrych wyników osiągniętych w części dyskontowej, które znacząco przekroczyły nasze początkowe założenia. Efekty wdrożonych zmian są jednocześnie trwałe, co stanowi zapowiedź bardzo dobrych wyników sieci TextilMarket w całym 2014 roku. Z kolei na wynikach części modowej ciążyła niesprzyjająca sytuacja na rynku ukraińskim. Na wszystkich pozostałych rynkach, w tym głównie w Polsce i Rosji, wyniki segmentu fashion uległy jednak poprawie – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket przez pierwsze 3 miesiące tego roku miała 103,7 mln zł obrotów, czyli 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Marża handlowa brutto wzrosła o 4,7 proc. do 42,6 mln zł. Z kolei koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I kw. 2014 roku zmniejszyły się r./r. o 1,1 proc. do 43,3 mln zł. W efekcie od stycznia do marca br. Grupa Kapitałowa poniosła jedynie 0,7 mln zł straty na sprzedaży, co było jednak wynikiem lepszym o 2,4 mln zł niż w analogicznym okresie 2013 roku. Na poziomie wyniku netto zanotowano stratę w wysokości 2,6 mln zł, czyli o 24 proc. niższą niż rok wcześniej. Wynik całkowity uległ natomiast pogorszeniu r./r. o 4,8 mln zł i wyniósł -6,9 mln zł. Była to konsekwencja negatywnych różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych wynikających głównie z osłabienia ukraińskiej hrywny oraz – w mniejszym stopniu – także rosyjskiego rubla.

– W wynikach części modowej widać pierwsze efekty wprowadzonych zmian w produkcie, ale na razie uzyskane korzyści są ukryte pod negatywnymi wynikami działalności na Ukrainie – zauważył Bogusz Kruszyński. Obroty segmentu fashion od stycznia do marca br. zmniejszyły się o 2 proc. do 50,9 mln zł. Marża handlowa brutto spadła o 8,8 proc. – do 20,9 mln zł. Pozytywnym efektem było obniżenie kosztów sprzedaży i zarządu o 4,1 proc. do 22,6 mln zł. Na poziomie wyniku na sprzedaży, w segmencie modowym zanotowano -1,8 mln zł straty, w porównaniu do -0,7 mln zł w poprzednim roku. Na zmniejszenie wyniku o 1,1 mln zł wpłynęło pogorszenie rezultatów osiąganych na Ukrainie o 1,7 mln złi lepsze wyniki na pozostałych rynkach o 0,6 mln zł.

– Proces zmian w ofercie, którego pozytywne efekty są już widoczne, jest kontynuowany. Wprowadzona do salonów kolekcja letnia jest jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań klientów niż kolekcja wiosenna. Spodziewamy się także dalszego istotnego zwiększenia sprzedaży artykułów z kolekcji jesiennej i zimowej. Naszym celem jest, aby wynik na sprzedaży części modowej za cały 2014 rok był dodatni, pomimo niesprzyjającej sytuacji na Ukrainie – dodał Bogusz Kruszyński.

Działalność operacyjna na Ukrainie przebiega obecnie bez zakłóceń. Zarząd na bieżąco analizuje sytuację na tym rynku. Przy założeniu, że nie dojdzie do dalszej eskalacji sytuacji, na bieżący moment nie jest rozważane wycofanie się z tego kraju.

– W sieci dyskontowej wyniki uzyskane w I kw. br. są dużym sukcesem. Bardzo dobre rezultaty przyniosły wprowadzone w sklepach TextilMarket zmiany w zakresie oferty produktowej wspartej efektywnymi działaniami marketingowymi oraz działaniami operacyjnymi dotyczącymi m.in. sposobu prezentacji oferty w sklepach, czy też wdrożenia systemu agencyjnego. W I kw. br. uzyskaliśmy historycznie najwyższy w okresie kalendarzowym poziom marży handlowej, wynoszącej w ujęciu procentowym 41,2 proc. Z kolei drugi raz w historii w pierwszych 3 miesiącach roku sprzedaży wypracowaliśmy zysk – stwierdził Bogusz Kruszyński.

Po 3 miesiącach br. segment dyskontowy zanotował 15,4 proc. wzrost obrotów r./r. do 52,7 mln zł. W tym okresie marża handlowa brutto poprawiła się o 22 proc. do 21,7 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 2,4 proc. do 20,2 mln zł. W efekcie wynik na sprzedaży sektora dyskontowego wyniósł 1,5 mln zł na plusie, w porównaniu do 1,9 mln zł straty w pierwszych 3 miesiącach 2013 roku.