Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest
Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest

Sprzedaż grupy AmRest wzrosła w I kw. 2014 roku o 10,7 proc. i wyniosła ponad 674,1 mln zł w porównaniu z 609,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka w tym okresie otworzyła 17 nowych punktów sprzedaży. Obecnie łączna liczba restauracji to 745.

– Tegoroczne wyniki za I kw. są jednymi z najlepszych w historii AmRest. Prawie 11 proc. przyrost sprzedaży oraz 40 proc. poprawa zysku EBITDA do 72,8 mln zł to efekt kontynuacji pozytywnych trendów zapoczątkowanych w naszym biznesie w drugiej połowie ubiegłego roku. Pozwala to nam bardzo optymistycznie spoglądać na cały 2014 rok, przynoszący długo oczekiwaną przełomową poprawę zyskowności – mówi Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest.

– Znaczna część wspomnianego wzrostu była udziałem rynku Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zaobserwowaliśmy wzrost liczby gości w naszych restauracjach. Pozytywne trendy sprzedaży bazowej w każdej z marek, wsparte szeregiem działań optymalizacji kosztów, przełożyły się na poprawę zysku EBITDA o 18 mln zł. Oprócz KFC, będącego głównym motorem wspomnianych wzrostów, cieszą nas silne trendy wzrostowe marki Burger King, która ma duże szanse stać się dochodową w 2014 roku.

– Obecna sytuacja na Ukrainie oraz w Rosji z pewnością wzbudza wiele emocji. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że ostatnie zawirowania polityczne w tym regionie nie miały wpływu na działalność AmRest, poza osłabiającą się wartością rubla. Warto wspomnieć, iż w walucie lokalnej dywizja rosyjska odnotowała blisko 30 proc. wzrost sprzedaży oraz znaczną poprawę marż w biznesie bazowym.

– Pozytywne trendy w Hiszpanii utrzymują się i dynamika sprzedaży bazowej naszych restauracji jest wyższa niż średnia rynkowa. W I kw. 2014 roku całkowity przyrost sprzedaży wyniósł 8 proc. przy jednoczesnym wzroście zysku EBITDA o ponad 13 proc. Hiszpania pozostaje rynkiem o najwyższych stopach zwrotu z inwestycji. ROIC w niektórych z naszych ostatnio otwartych lokali przekracza 100 proc.

– Zgodnie z naszymi wcześniejszymi komunikatami w 2014 roku zobowiązani jesteśmy do znacznej poprawy wyników dywizji Nowe Rynki. Szereg inicjatyw mających na celu redukcję kosztów został wdrożony i oczekujemy widocznej poprawy zyskowności w 2014 roku – dodał Henry McGovern.

Największy przyrost sprzedaży zaobserwowano w Europie Środkowo-Wschodniej. Sprzedaż tej dywizji w I kw. 2014 roku wyniosła 391 725 tys. zł i była o 31 891 tys. zł wyższa niż w roku ubiegłym (+8,9 proc.). Do wyniku tego przyczyniły się zarówno znaczny wzrost przychodów w restauracjach porównywalnych (otwartych przed 2013 rokiem), jak i dynamiczne tempo nowych otwarć. W okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej otworzono 45 nowych restauracji, zwiększając tym samym portfel tej dywizji do 448 restauracji.

Sprzedaż na rynku rosyjskim w I kw. 2014 roku wzrosła o 7,2 proc. do 94 741 tys. zł, w porównaniu z 88 366 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dynamika wzrostu w walucie lokalnej wyniosła 27,3 proc. Znaczny przyrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z utrzymujących się silnych trendów wzrostowych w restauracjach porównywalnych, jak również dodatkowej sprzedaży w restauracjach otwartych w 2013 i 2014 roku. W okresie 12 miesięcy kończącym się 31 marca 2014 AmRest otworzył w Rosji 13 nowych restauracji, dzięki czemu portfel powiększył się do 78 restauracji.

Utrzymujące się pozytywne trendy na rynku hiszpańskim przyczyniły się do wzrostu przychodów ze sprzedaży w I kw. 2014 roku do 145 821 tys. zł, w porównaniu z 134 808 tys. zł w roku ubiegłym. Rosnąca sprzedaż w restauracjach porównywalnych – zarówno KFC, jak i La Tagliatella – oraz bardzo dobre wyniki nowych otwarć przełożyły się na 8,2 proc. przyrost sprzedaży dywizji Hiszpania.

Największą dynamikę przychodów ze sprzedaży w I kw. 2014 roku (+60,2 proc.) zaobserwowano w dywizji Nowe Rynki, co wynikało przede wszystkim z dużego tempa nowych otwarć. W okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku AmRest otworzył na Nowych Rynkach 18 restauracji, dzięki czemu na koniec I kw. 2014 roku porfel obejmował 37 restauracji. Przychody ze sprzedaży dywizji Nowe Rynki w I kw. 2014 roku wyniosły 41 831 tys. zł i były o 15 723 tys zł wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poza wspomnianym przyrostem liczby restauracji na dynamikę przychodów ze sprzedaży wpływ miała również rosnąca sprzedaż w restauracjach porównywalnych.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, którą rozwija zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. Niedawno do portfolio AmRest dołączyły 2 chińskie marki: Blue Frog i KABB. Spółka otworzyła również pierwszą restaurację Stubb’s. Obecnie AmRest posiada 745 restauracji w 12 krajach. W 2013 roku spółka otworzyła łącznie 91 restauracji.