Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA
Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA

– I kw. tego roku był bardzo korzystny pod względem sprzedaży. Skonsolidowane przychody grupy Gino Rossi wzrosły o 17 proc. i wyniosły 60 mln zł w porównaniu rok do roku. Wysoki poziom sprzedaży nowych kolekcji wiosna–lato 2014 Gino Rossi i Simple CP potwierdza, że nasze kolekcje są dobrze przygotowane i wyróżniają się na tle rynku. Ponadto wykonana przez nas praca w obszarze zarządzania kolekcją i jakości obsługi w sklepach przynosi kolejne efekty – mówi Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.

– Po analizie sprzedaży Gino Rossi w poszczególnych miesiącach I kw. widać, jak duże zmiany zaszły w funkcjonowania firmy od rozpoczęcia restrukturyzacji. W marcu sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 77 proc. w porównaniu rok do roku. Dynamiczne rosła sprzedaż detaliczna Gino Rossi w styczniu i lutym 2014. W I kw. sprzedaż detaliczna w salonach marki Simple CP była na stabilnym poziomie. W styczniu zanotowaliśmy wprawdzie spadek sprzedaży w salonach Simple CP, który był spowodowany niskim stanem zapasów kolekcji jesienno-zimowej. Obniżenie stanu zapasu było jednym z celów dla spółki Simple na 2013 rok i zostało zrealizowane z sukcesem. Zapas towarów w spółce Simple na koniec 2013 roku, w porównaniu do stanu zapasów na koniec 2012 roku, został zmniejszony o 32 proc. Warto także podkreślić, że w I kw. tego roku zrealizowaliśmy wyższą o około 8 pp. marżę procentową w sprzedaży detalicznej marki Simple CP, niż w I kw. 2013 roku. Po wynikach sprzedaży w kwietniu tego roku widzimy, że kolekcja wiosna–lato Simple CP sprzedaje się bardzo dobrze. Wzrost sprzedaży Simple CP o 18 proc. w kwietniu jest wyjątkowy w porównaniu do poziomów sprzedaży w poprzednich miesiącach. Pracujemy nad tym, aby kontynuować tę korzystną tendencję w kolejnych miesiącach.

– Bardzo zadowoleni jesteśmy z poprawy wyników sprzedaży, ale jeszcze ważniejsza jest dla nas poprawa marży procentowej na sprzedaży oraz zysku na sprzedaży w I kw. tego roku. Podwyższenie poziomu rentowności i zyskowności grupy Gino Rossi jest dla nas jednym z kluczowych celów, które konsekwentnie realizujemy. W I kw. 2014 roku skonsolidowana marża brutto (bez sprzedaży komponentów w spółce Simple) wzrosła do 47 proc. wobec 43,6 proc. marży brutto wypracowanej w I kw. 2013 roku. Natomiast skonsolidowany zysk ze sprzedaży w I kw. 2014 roku wzrósł do 1,7 mln zł wobec straty na poziomie -0,4 mln zł w tym samym kwartale roku ubiegłego.

– W sprawozdaniu za I kw. tego roku koszty finansowe są na wyższym poziomie niż w I kw. 2013 roku. Wzrost ten jest przejściowy i wynika z prowadzonej restrukturyzacji zadłużenia grupy Gino Rossi. Efekty tych działań pojawiły się już w 2013 roku. Przeorganizowaliśmy strukturę długu grupy poprzez redukcję zadłużenia w bankach i rozwiązanie umowy standstill oraz pozyskaliśmy dodatkowe finasowanie z emisji obligacji. W kolejnych kwartałach koszty finansowe będą redukowane, ponieważ prowadzimy dalsze działania mające na celu obniżenie kosztów obsługi zadłużenia odsetkowego grupy. Między innymi, jesteśmy obecnie w trakcie pozyskania tańszego finansowania zamieniającego krótkoterminowe kredyty aktualnie posiadane przez grupę. Finansowanie będzie pochodziło z emisji obligacji lub kredytu pozyskanego na lepszych warunkach niż dotychczas.

– I kw. tego roku zakończyliśmy zyskiem netto na poziomie ponad 185 tys. zł. Natomiast w ubiegłym roku strata netto wyniosła w I kw. blisko -1,4 mln zł.

– Istotnym zdarzeniem w I kw., na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest przyspieszenie terminu uzyskania pełnej zdolności operacyjnej przez nowy zakład produkcji obuwia w Słupsku. Pierwotnie planowaliśmy przystosowanie nowego zakładu do standardów produkcji obowiązujących w Gino Rossi do końca czerwca tego roku. Ostatecznie wszystkie zmiany organizacyjne w przejętym zakładzie udało się zakończyć już na koniec marca. Pod koniec 2013 roku zdecydowaliśmy o rozwoju mocy produkcyjnych. W tym celu kupiliśmy zakład produkcyjny w okolicy Słupska, gdzie Gino Rossi posiada już fabrykę obuwia. Nasz pierwszy zakład ma moce produkcyjne na poziomie 220–240 tys. par rocznie. Nowy zakład będzie produkował ok. 150–160 tys. par rocznie, czyli łącznie roczne moce produkcyjne wynoszą ok. 400 tys. par obuwia.

– Jaki będzie II kw. dla Gino Rossi? Opublikowane przez nas wyniki sprzedaży w kwietniu były bardzo dobre. Sprzedaż detaliczna marki Simple CP wzrosła o 18 proc., a sprzedaż detaliczna Gino Rossi – o 37 proc. w porównaniu rok do roku. Widzimy, że w II kw. mamy szanse utrzymać dobre tempo rozwoju sprzedaży naszych marek. Spodziewamy się także dalszej poprawy marży procentowej na sprzedaży brutto wypracowanej przez grupę Gino Rossi w II kw. tego roku – dodał Tomasz Malicki.

Gino Rossi zarządza markami  Gino Rossi oraz Simple Creative Products.

Gino Rossi to marka w segmencie obuwia ze średniej i wyższej półki. Sieć sprzedaży obejmuje ponad 72 salony firmowe w Polsce i za granicą. Natomiast Simple Creative Products to marka, która oferuje luksusową odzież damską. Sieć sprzedaży liczy obecnie ponad 52 salonów firmowych zarówno w kraju, jak i za granicą.