Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA

Grupa Eurotel, obsługująca sieć prawie 300 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play, zaprezentowała swoje wyniki finansowe za I kw.ł 2014 roku. Zysk netto spółki Eurotel SA był o prawie 22 proc. wyższy niż przed rokiem, zaś przychody spółki wzrosły o prawie 26 proc.

Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę wyniku netto Eurotel SA w I kw. br. był, jak poinformowano, wzrost przychodów z projektu iDream. Skonsolidowany zysk netto Grupy spadł i wyniósł w I kw. br. 0,279 mln zł wobec 1,571 mln zł w I kw. 2013 roku, a przychody Grupy wzrosły i wyniosły analogicznie 30,312 mln zł wobec 28,828 mln zł w I kw. 2013 roku.

– Wynik jednostkowy netto za I kw. br. jest znacząco lepszy od ubiegłorocznego, przede wszystkim dzięki dywidendzie uzyskanej ze spółki zależnej Viamind oraz poprawie wyników naszego najmłodszego przedsięwzięcia, jakim jest iDream, czyli sieć sprzedaży produktów Apple – komentuje Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA.

Wynik skonsolidowany netto (zysk netto) Grupy Eurotel za I kw. 2014 roku wyniósł 0,279 mln zł wobec 1,571 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy wzrosły w I kw. 2014 roku do 30,312 mln zł – rok wcześniej było to 28,828 mln zł. W samej spółce dominującej Eurotel SA zysk netto (wynik jednostkowy netto) za I kw. br. był o prawie 22 proc. wyższy niż przed rokiem – wyniósł 2,840 mln zł, wobec 2,336 mln zł w I kw. 2013 roku. Przychody spółki wzrosły o prawie 26 proc., do 15,717 mln zł w I kw. br. wobec 12,481 mln zł rok wcześniej.

– Z mojego punktu widzenia jak zawsze przy podsumowaniach kwartalnych najważniejsze są główne trendy i wydarzenia, które powinny już w najbliższej przyszłości pozytywnie przekładać się na wyniki zarówno spółki dominującej Eurotel, jak i całej Grupy. Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie fakt, że projekt iDream zaczyna mieć już wpływ na wyniki Eurotela, szczególnie jeśli chodzi o poziom przychodów. Dodatkowo szanse na utrzymanie trendu wzrostowego w spółce w kolejnych kwartałach zwiększa współpraca T-Mobile z Alior Sync i powołanie wspólnego projektu T-Mobile Usługi Bankowe, który może przyciągnąć do salonów operatora nowych klientów, a wtedy Eurotel również na tym skorzysta, otrzymując dodatkowe wynagrodzenie – podkreśla Tomasz Basiński.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 8 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada łącznie prawie 300 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów), oraz sieć Platformy Cyfrowej „nc+” z 70 punktami. Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki, jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami.

Od 2013 roku Spółka jest partnerem firmy Apple i buduje sieć sprzedaży salonów tej marki na terenie Polski. Eurotel posiada również swój sklep internetowy pod własną marką iDream.pl, w którym sprzedaje przede wszystkim sprzęt firmy Apple oraz akcesoria przeznaczone do urządzeń tej marki.