Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA
Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA

Grupa Eurotel, obsługująca sieć prawie 300 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play, zaprezentowała swoje wyniki finansowe za I kw.ł 2014 roku. Zysk netto spółki Eurotel SA był o prawie 22 proc. wyższy niż przed rokiem, zaś przychody spółki wzrosły o prawie 26 proc.

Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę wyniku netto Eurotel SA w I kw. br. był, jak poinformowano, wzrost przychodów z projektu iDream. Skonsolidowany zysk netto Grupy spadł i wyniósł w I kw. br. 0,279 mln zł wobec 1,571 mln zł w I kw. 2013 roku, a przychody Grupy wzrosły i wyniosły analogicznie 30,312 mln zł wobec 28,828 mln zł w I kw. 2013 roku.

– Wynik jednostkowy netto za I kw. br. jest znacząco lepszy od ubiegłorocznego, przede wszystkim dzięki dywidendzie uzyskanej ze spółki zależnej Viamind oraz poprawie wyników naszego najmłodszego przedsięwzięcia, jakim jest iDream, czyli sieć sprzedaży produktów Apple – komentuje Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA.

Wynik skonsolidowany netto (zysk netto) Grupy Eurotel za I kw. 2014 roku wyniósł 0,279 mln zł wobec 1,571 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy wzrosły w I kw. 2014 roku do 30,312 mln zł – rok wcześniej było to 28,828 mln zł. W samej spółce dominującej Eurotel SA zysk netto (wynik jednostkowy netto) za I kw. br. był o prawie 22 proc. wyższy niż przed rokiem – wyniósł 2,840 mln zł, wobec 2,336 mln zł w I kw. 2013 roku. Przychody spółki wzrosły o prawie 26 proc., do 15,717 mln zł w I kw. br. wobec 12,481 mln zł rok wcześniej.

– Z mojego punktu widzenia jak zawsze przy podsumowaniach kwartalnych najważniejsze są główne trendy i wydarzenia, które powinny już w najbliższej przyszłości pozytywnie przekładać się na wyniki zarówno spółki dominującej Eurotel, jak i całej Grupy. Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie fakt, że projekt iDream zaczyna mieć już wpływ na wyniki Eurotela, szczególnie jeśli chodzi o poziom przychodów. Dodatkowo szanse na utrzymanie trendu wzrostowego w spółce w kolejnych kwartałach zwiększa współpraca T-Mobile z Alior Sync i powołanie wspólnego projektu T-Mobile Usługi Bankowe, który może przyciągnąć do salonów operatora nowych klientów, a wtedy Eurotel również na tym skorzysta, otrzymując dodatkowe wynagrodzenie – podkreśla Tomasz Basiński.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 8 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada łącznie prawie 300 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów), oraz sieć Platformy Cyfrowej „nc+” z 70 punktami. Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki, jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami.

Od 2013 roku Spółka jest partnerem firmy Apple i buduje sieć sprzedaży salonów tej marki na terenie Polski. Eurotel posiada również swój sklep internetowy pod własną marką iDream.pl, w którym sprzedaje przede wszystkim sprzęt firmy Apple oraz akcesoria przeznaczone do urządzeń tej marki.