Sklep Wojas
Sklep Wojas

W I kw. 2014 roku spółka Wojas SA otworzyła 7 nowych własnych sklepów w Polsce (Galeria Mokotów Warszawa, Ogrody Elbląg, Europa Centralna Gliwice, CH Gołąbkowice w Nowym Sączu, Atrium Felicity Lublin, Galeria Amber Kalisz, Galeria Siedlce), zamykając 1 w Solaris Opole.

Dodatkowo 1 jeden sklep na Słowacji – Avon Bratysława, zamykając 2 sklepy zlokalizowane w Presov i Nitra. W wyniku przejęcia jednostki zależnej WOJAS Shoes s.r.o. grupa kapitałowa powiększyła się o salon zlokalizowany w CH Palladium Praga. Własna detaliczna sieć sprzedaży na 31 marca 2014 roku liczy 161 sklepów, z czego 152 w kraju, 8 na Słowacji i 1 w Czechach. W I kw. 2014 roku Emitent kontynuował remodeling istniejących sklepów.

W I kw. 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 44,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Wzrost sprzedaży wynika z większej sprzedaży w sieci detalicznej – wzrost sprzedaży o 43,7 proc., przy spadku sprzedaży o 28,8 proc. w kanale hurt i pozostałe.

Udział kanału sprzedaży detalicznej w strukturze całej sprzedaży po I kw. 2014 wynosi 84,3 proc. Na wyniki sprzedaży detalicznej wpłynęły czynniki: wzrost popytu konsumenckiego, sprzyjające warunki pogodowe, większa odwiedzalność sklepów (traffic), nowe otwarcia, niska baza porównawcza z zeszłego roku.

Strategia grupy Wojas SA zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych są głównymi elementami tej strategii.

Sprzedaż w kanale hurtowym i pozostałym odbywa się po marży hurtowej i obejmuje segmenty: przetargi krajowe, sklepy multibrandowe w kraju, eksport poza własną sieć sprzedaży – w tym eksport do sieci franczyzowej, produkcję zleconą, sprzedaż materiałów, półproduktów, usług produkcyjnych oraz pozostałą sprzedaż. Na spadek sprzedaży w tym kanale wpłynęły czynniki: mniejszy eksport na Ukrainę i brak produkcji zleconej w 2014 roku.

Analizując powyższe wyniki, Zarząd Wojas SA zakłada na 2014 rok kilkunastoprocentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy wzroście skonsolidowanej marży brutto nawet o 2–3 proc. Wynika to ze strategii rozwoju Wojas, a także z obserwowanego od pewnego czasu ożywienia gospodarczego oraz wzroście popytu konsumpcyjnego. Szczególnie kanał sprzedaży detalicznej w 2014 roku będzie się intensywnie rozwijał, przy spodziewanej mniejszej dynamice kosztów. Pozwoli to uzyskać większy efekt dźwigni operacyjnej niż w 2013 roku. Jednocześnie na końcowy wynik netto istotny wpływ będzie miał poziom różnic kursowych.