Salon Sferis
Salon Sferis

W I kw. 2014 roku GK Action SA osiągnęła ponad 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży i 17,3 mln zł zysku netto, czyli odpowiednio o 16,9 proc. i 15,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Powyższe wyniki to przede wszystkim efekt działań na rzecz wzmocnienia biznesu w Polsce, choć coraz większą rolę w przychodach Grupy zaczyna odgrywać zagraniczny biznes Action. Ponadto spółka planuje nabyć aktywa po likwidowanej spółce Domex, właścicielu ponad 250 elektromarketów funkcjonujących pod nazwą Avans.

– Wydarzenia pierwszych miesięcy 2014 miały dla nas kluczowe znaczenie. Prócz wyników wypracowanych powyżej naszych oczekiwań wzmacniamy naszą pozycję na europejskim rynku. Rozwijamy się nie tylko poprzez Action Europe, którego zostaliśmy 100-proc. udziałowcem, ale z powodzeniem budujemy nowe kanały sprzedaży. W I kw. tego roku zainwestowaliśmy w e-commerce w Niemczech, zakupując 51 proc. udziałów w Lapado. Już dziś widać, że to dobra decyzja, poprzez Lapado nasza oferta trafia do Niemiec, Austrii, Włoch, Anglii, Hiszpanii oraz Francji. Zakładam, że do końca 2014 roku spółka wygeneruje ok 100 mln euro przychodów. Obecność na międzynarodowym rynku rośnie także ze względu na podpisywane kontrakty z takimi graczami jak Tesco. Dzięki umowie jesteśmy odpowiedzialni za dostawę wielu grup produktowych na półki supermarketów w czterech europejskich krajach – mówi Piotr Bieliński, prezes zarządu Action SA.

Action równolegle do intensywnej ekspansji zagranicznej rozwija biznes w Polsce. Jednym z czynników wzrostu w kraju jest sprzedaż sprzętu RTV/AGD, w którym zanotowano 48 proc. wzrost w porównaniu do I kw. 2013 roku. W portfolio umów dystrybucyjnych Action znajdują się kontrakty ze wszystkimi wiodącymi producentami w tym sektorze. Grupa Kapitałowa koncentruje się również na dynamicznym rozwoju projektów e-commerce poprzez spółki: Sferis, More4kids oraz Gram.pl. Bardzo ważnym elementem wzrostu był dla wyników Action kanał dealerski, w którym odnotowano 7 proc. wzrost sprzedaży.

– Podejmujemy szereg działań wspierających uczestników kanału dealerskiego w ewolucji ich modelu biznesowego od resellera do nowoczesnego integratora. Nasi partnerzy otrzymują szeroką ofertę rozwiązań B2B, a także wsparcie marketingowe i merytoryczne. Nieustająco rozwijamy ten kanał, edukujemy dealerów poprzez cykle road shows oraz Centrum Edukacyjne Action. Wskazujemy tym samym, jak generować usługi wokół produktów, które dostarczamy jako dystrybutor. Nasze działania przynoszą efekty, co potwierdza wzrost w tym kanale, pomimo trudnego rynku, jaki mamy w Polsce – powiedział Sławomir Harazin, wiceprezes Zarządu Action SA.

Action SA opublikowało prognozę wyników na rok 2014 i 2015, zawierającą dwa warianty, z uwzględnieniem środków pozyskanych z planowanej emisji akcji i bez. Przy założeniu realizacji emisji akcji w 2015 roku prognozowane przychody ze sprzedaży GK Action będą wyższe od przychodów uzyskanych w roku 2013 o 42,76 proc. W wariancie bez emisji wzrost będzie niższy i wyniesie 26,23 proc.

– Naszym celem jest stać się jako Grupa Kapitałowa jednym z czołowych graczy w Europie. Możemy to osiągnąć szybciej lub wolniej. Pozyskanie dodatkowego źródła finansowania na pewno pozwoli zdynamizować ten proces. Stąd pomysł na emisję akcji. Jeśli koniunktura nie pozwoli na zrealizowanie tego planu, będziemy szukać innego, najlepszego dla nas rozwiązania. Chcemy wykorzystać szansę na rozwój i budować tym samym wartość dla naszych akcjonariuszy – powiedział Piotr Bieliński, prezes Zarządu Action SA.

Grupa Action SA to grupa podmiotów na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD w Polsce oraz producent sprzętu komputerowego. Od 2006 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Action dystrybuuje produkty największych dostawców na świecie, jest również producentem sprzętu IT pod własnymi markami.

Action SA jest właścicielem sieci Sferis oferującej urządzenia IT i RTV/AGD. Sferis istnieje na rynku od 1992 roku. Salony własne sieci Sferis są zlokalizowane w centrach handlowych największych miast w Polsce. Spółka prowadzi także salony partnerskie i stoiska typu wyspa. Obecnie sieć liczy około 180 punktów sprzedaży. Spółka prowadzi również 215 salonów w sieci partnerskiej Specjaliści RTV/AGD.