CH Atrium Felicity

– Na rynkach o kluczowym znaczeniu dla naszej firmy nadal obserwuje się ożywienie gospodarcze, co znalazło odbicie w decyzji MFW o zrewidowaniu prognoz na rok 2014 na wszystkich naszych najważniejszych rynkach, z wyjątkiem Rosji, co wiąże się z niepewną sytuacją na Ukrainie; będziemy nadal uważnie śledzić rozwój wypadków w tym kraju – mówi Rachel Lavine, prezes Atrium European Real Estate.

– W I kw. 2014 roku utrzymaliśmy dynamikę wzrostu osiągniętą w roku 2013. Od początku bieżącego roku kontynuujemy działania związane z efektywnym zarządzaniem naszym portfelem inwestycyjnym, a ponadto osiągnęliśmy dwa ważne cele. Po pierwsze, w Lublinie miało miejsce otwarcie centrum handlowego Atrium Felicity – naszego flagowego projektu. Po drugie, osiągnęliśmy postęp w realizacji strategii zbycia elementów majątku niezwiązanych z podstawową działalnością firmy. Oba te cele pozwoliły nam zredukować część portfela przypadającą na przedsięwzięcia deweloperskie; stanowi ona obecnie poniżej 15 proc. ogólnej wartości nieruchomości w naszym portfelu inwestycyjnym. Realizacja tej strategii, a także wykup obligacji własnych pozwoliły nam przybliżyć się do celu, jakim jest poprawa efektywności naszego bilansu – dodała Rachel Lavine.

Polski portfel Atrium wygenerował w I kw. 2014 roku wzrost dochodu brutto z najmu (GRI) o 13,3 proc. do poziomu 21,6 mln euro w porównaniu z rokiem ubiegłym. GRI w ujęciu porównywalnym (like-for-like) według definicji EPRA wzrósł o 0,9 proc., do poziomu 17,4 mln euro. Natomiast dochód netto z najmu (NRI) wzrósł o 12,7 proc. do poziomu 21,7 mln euro, natomiast NRI w ujęciu porównywalnym (like-for-like) według definicji EPRA wzrósł o 0,1 proc. do poziomu 17,7 mln euro.

Wartość rynkowa portfela dochodowego spółki w Polsce obejmującego 23 nieruchomości (stanowiącego 53,3 proc. portfela nieruchomości dochodowych spółki o łącznej wartości 2,47 mld euro, na który składają się 153 aktywa) wyniosła 1,32 mld euro.

Komercjalizacja (wg definicji EPRA) wszystkich 23 obiektów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wynosi 97,3 proc.

Spółka dokonała otwarcia niemal w pełni już skomercjalizowanego centrum handlowego Atrium Felicity w Lublinie o powierzchni najmu brutto 75 tys. mkw.

Trwają prace budowlane związane z rozbudową centrum handlowego Atrium Copernicus w Toruniu. Po rozbudowie obiekt powiększy się o dodatkowe 17,3 tys. mkw. powierzchni najmu brutto oraz 640 nowych miejsc parkingowych.

W Polsce Atrium posiada 23 działające obiekty handlowe. W skład portfela firmy wchodzą m.in. centra handlowe Atrium Reduta, Atrium Promenada, Atrium Targówek w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Biała w Białymstoku, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Atrium Molo w Szczecinie, Atrium Kasztanowa w Pile, Atrium Plejada w Bytomiu, a teraz również Atrium Felicity w Lublinie. Łącznie spółka posiada w Polsce ok. 498 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014 Atrium Poland Real Estate Management zaprezentuje całe portfolio obiektów handlowych działających w Polsce. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych centrów handlowych udzielą przedstawiciele spółki na stoisku 6.2.