Butik Lambert należący do Vistula Group SA
Butik Lambert należący do Vistula Group SA

W ramach uruchomionego projektu franczyzowego spółka Vistula uruchomiła 4 nowe salony i planuje, że na koniec 2014 roku około 10 proc. powierzchni sprzedażowej w segmencie fashion (marki Vistula i Wólczanka) będzie działać w ramach tego projektu. Pozyskiwanie lokalizacji w tym projekcie odbywa się głównie w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, które posiadają nowoczesną powierzchnię handlową, a w których dotychczas oferta grupy nie była dostępna.

Vistula SA realizuje cel strategiczny w postaci organicznego rozwoju. Z planowanych w 2014 roku otwarć 18 nowych salonów, w I kw. zostało otwartych 5 salonów własnych. Jednocześnie kontynuowany jest projekt kompleksowych remontów kluczowych lokalizacji zarówno w segmencie jubilerskim, jak i fashion, w ramach którego w tym okresie wyremontowano 6 salonów, a w ramach projektu zmiany shopconceptu salonów Vistula poddano liftingowi 13 salonów.

Istotnym tegorocznym celem pozostaje ustabilizowanie sytuacji w spółce DCG SA zarządzającej marką Deni Cler, w której są prowadzone intensywne działania restrukturyzacyjne. W przyjętych założeniach strata wygenerowana w tej spółce będzie się stopniowo zmniejszać, jednakże poprawa wyników tej spółki powinna być widoczna począwszy od wprowadzenia nowej kolekcji jesień–zima 2014, czyli na przełomie III i IV kw. 2014 roku.

W I kw. 2014 roku przychody ze sprzedaży GK Vistula wyniosły 88,1 mln zł i były o 4,6 mln (5,5 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W obydwu podstawowych segmentach działalności grupa zanotowała wzrost sprzedaży – dla segmentu odzieżowego wyniósł on 3,1 mln zł tj. 6,2 proc. natomiast dla segmentu jubilerskiego 1,3 mln zł, tj. 3,9 proc.

Przychody grupy w segmencie odzieżowym w I kw. 2014 roku były o 3,2 mln zł (tj. o 6,2 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży związany jest ze wzrostem przychodów w marce Vistula +2,8 mln zł (11,7 proc.) oraz Wólczanka +1,0 mln PLN (9,9 proc.). Jednocześnie grupa zanotowała zmniejszenie przychodów pod marką Deni Cler – 1,2 mln zł (12,3 proc.), co zostało jednak częściowo skompensowane dzięki zwiększeniu przychodów w obszarze przerobu uszlachetniającego oraz kanału hurtowego – wzrost o 0,6 mln zł.

W zakresie sprzedaży pod marką W.Kruk w I kw.e 2014 roku grupa zanotowała wzrost przychodów o 1,38 mln zł (3,9 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten został zanotowany przy istotnie rosnącym wskaźniku marży brutto na sprzedaży, której poziom wyniósł 52,6 proc. w stosunku do 48,4 proc. w I kw. 2013. Jednocześnie dzięki utrzymaniu w I kw. 2014 roku kosztów operacyjnych na podobnym poziomie jak rok wcześniej wynik segmentu jubilerskiego wyniósł 4,3 mln zł i był o 75,2 proc. wyższy od wyników uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. I kw. 2014 był czwartym kolejnym kwartałem, w którym dzięki poprawie zatowarowania salonów firmowych oraz lepszym warunkom zakupowym marka W.Kruk generuje istotne wzrosty sprzedaży, marży oraz wyniku operacyjnego.

Dzięki poprawie wyników operacyjnych segmentu jubilerskiego oraz niższym kosztom finansowym strata netto I kw. 2014 roku została ograniczona do poziomu 2,5 mln zł z 6,6 mln zł roku 2013, przy czym należy zaznaczyć, że spółka DCG SA zanotowała 1,2 mln zł straty, która w całości obciążyła skonsolidowane wyniki grupy.

Vistula Group posiada sieć sprzedaży detalicznej (marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W.Kruk i Lambert), liczącą ponad 270 lokalizacji.