Jan Mroczka
Jan Mroczka

Niemal 50-proc. wzrost przychodów r/r zanotował Rank Progress w I kw. 2014 roku. To efekt powiększającego się portfolio posiadanych przez spółkę nieruchomości inwestycyjnych.

Prawie 15 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągnęła grupa Rank Progress w pierwszych 3 miesiącach bieżącego roku. Oznacza to 46,4 proc. wzrostu w stosunku do I kw. 2013 roku, kiedy to spółka miała 10,2 mln zł obrotu. Dynamika wzrostu przychodów to głównie efekt wyższych wpływów z czynszów najmu w należących do spółki obiektach. W ciągu roku powierzchnia najmu, z jakiej czerpie przychody Rank Progress, wzrosła o ok. 30 tys. mkw., z uwagi na otwarcie centrów handlowych w Grudziądzu i Chojnicach. Spółka zmniejszyła jednocześnie w tym czasie również procent niewynajętej powierzchni z 14 proc. do zaledwie 5 proc.

– Wprawdzie nasza strategia zakłada sprzedaż realizowanych przez nas nieruchomości, ale robimy to tylko wtedy, kiedy otrzymujemy satysfakcjonującą ofertę. Nasze obecne portfolio zapewnia nam stały przychód, który pozwala zaspokoić bieżące potrzeby operacyjne – podkreśla Jan Mroczka, prezes i główny akcjonariusz Rank Progress.

I kw. 2014 roku zakończył się dla Rank Progress zyskiem z działalności operacyjnej na poziome 2,3 mln zł. Wynik netto wyniósł –5,7 mln zł. Głównymi czynnikiami, które na to wpłynęły, były przeszacowania do wartości godziwej istniejących nieruchomości inwestycyjnych oraz wyższe koszty finansowe.

Pozytywny trend widoczny jest w rachunku przepływów pieniężnych, które w dużym stopniu odzwierciedlają kondycję finansową spółek deweloperskich. W zakończonym kwartale Rank Progress wygenerował 5,35 mln zł z przepływów operacyjnych. Cashflow netto wyniósł 4,9 mln zł. Na koniec okresu poziom gotówki wzrósł dzięki temu do niemal 20 mln zł. Na dalszą poprawę płynności finansowej wpływ będzie miała współpraca z Immofinanz Group przy projekcie Galerii Piła. Austriacka grupa w ramach porozumienia zrefinansowała bowiem koszty poniesione do tej pory przez Rank Progress na realizację obiektu w kwocie 56 mln zł. Środki te będą służyły do zredukowania zadłużenia GK Rank Progress.

– Współpraca ta ma potencjał rozwojowy. Po pierwsze, będziemy wciąż zarządzali realizacją i komercjalizacją obiektu, co wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla nas. Po drugie, będziemy uczestniczyli w zyskach z projektu. Liczę też na to, że będziemy też współpracować z Immofinanz Group przy przyszłych inwestycjach – mówi Jan Mroczka.