Maciej Szymański, EM&F
Maciej Szymański, EM&F

16 maja 2014 roku Maciej Szymański złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i prezesa EM&F z uwagi na ograniczenie funkcji spółki wobec spółek zależnych.

10 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM&F przyjęło uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie spółki, w następstwie czego odpowiednio zmienione zostały także umowy spółek zależnych EM&F.

Głównym celem zmian, jak poinformowano, jest usprawnienie procesów decyzyjnych i zarządczych w ramach Grupy EM&F. Jednocześnie przedstawiciele głównych akcjonariuszy (tj. Penta Investments i Eastbridge) powołani zostaną do rad nadzorczych kluczowych spółek zależnych EM&F, aby skupić się bezpośrednio na ich działalności operacyjnej. Umożliwi to bardziej efektywny wgląd i nadzór nad realizacją celów strategicznych, operacyjnych i finansowych przez poszczególne spółki zależne EM&F.

Wprowadzone zmiany umożliwią kluczowym spółkom zależnym z Grupy EM&F – zarówno w 2014 roku, jak i w kolejnych latach – lepszą realizację zatwierdzonych strategii, wypracowanie zakładanych wyników finansowych, jak również poprawę efektywności poprzez wdrażanie inicjatyw i projektów uzgodnionych bezpośrednio pomiędzy zarządami tych spółek a ich własnymi radami nadzorczymi.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w ładzie korporacyjnym to powołanie rad nadzorczych dla poszczególnych kluczowych spółek zależnych Grupy EM&F (Empik, Smyk, E-commerce Services, Learning Systems Poland, Ultimate Fashion, EM&F Development), z których każda będzie składać się z 4 członków, w tym 2 wyznaczonych przez Eastbridge i 2 – przez Penta Investments.

W związku z powyższym nastąpi ograniczenie roli, jaką EM&F odgrywała dotąd wobec swych podmiotów zależnych; EM&F oczywiście będzie dalej pełnić funkcję spółki holdingowej i kontynuować działania administracyjne, koncentrując się jednak głównie na zapewnieniu finansowania dla działalności Grupy EM&F, jej płynności finansowej, realizacji obowiązków sprawozdawczych i innych ustawowych obowiązków typowych dla spółki giełdowej. Ponadto Spółka koordynować będzie obsługę IT dla całej Grupy EM&F oraz rozwój jej sieci sprzedaży.

W wyniku tej istotnej zmiany roli EM&F jako spółki holdingowej i ograniczeniu jej funkcji wobec spółek zależnych Maciej Szymański, dotychczasowy prezes zarządu spółki i CEO Grupy EM&F, zdecydował się zakończyć współpracę ze spółką i kontynuować swoją karierę poza Grupą EM&F.

Przypomnijmy: Maciej Szymański pełnił funkcję prezesa zarządu spółki oraz CEO Grupy EM&F od kwietnia 2010 roku i wniósł duży wkład w realizację strategii Grupy EM&F jako detalisty wielokanałowego, głównie w kontekście dynamicznego rozwoju kanału sprzedaży internetowej i uruchomienia projektów związanych z digitalizacją treści, jak również wdrożeniem zaawansowanych narzędzi CRM w spółkach zależnych Grupy EM&F.
Począwszy od maja 2014 roku pracami zarządu spółki kierował będzie dyrektor finansowy – Jacek Bagiński.