Salon Briju
Salon Briju

Podstawowym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Briju, właściciela sieci sklepów jubilerskich, jest rozwój własnej sieci sprzedaży – składającej się z własnych salonów sprzedaży, zlokalizowanych na terenie największych galerii i centrów handlowych, a także przy najbardziej prestiżowych ciągach handlowych dużych miast w Polsce.

W I kw. 2014 roku spółka uruchomiła 2 salony jubilerskie działające pod marką Briju. Nowe sklepy pojawiły się w Galerii Piastów w Legnicy oraz w CH Bielawy w Toruniu. Cały czas trwają prace związane z pozyskaniem dalszych lokalizacji pod nowe sklepy. Planowane lokalizacje sklepów są, jak poinformowano, analizowane zarówno pod względem położenia na terenie centrum handlowego, jak również pod względem siły nabywczej potencjalnych klientów oraz konkurencji.

Firma poszukuje sprawdzonych lokalizacji, posiadających odpowiedni potencjał. W obecnej sytuacji rynkowej lokale spełniające takie wymagania są dostępne głównie na rynku wtórnym, a koszty ich uzyskania spełniają założenia przyjęte przez Grupę. Związane jest to również z mniejszymi nakładami inwestycyjnymi, zarówno po stronie Briju, jak i potencjalnych franczyzobiorców. Obecnie są już podpisane kolejne umowy na nowe lokalizacje, a uruchamianie sklepów będzie realizowane sukcesywnie w kolejnych miesiącach roku.

– Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej oparta jest również na umocnieniu wizerunku marki Briju. Podejmowanie tego typu kroków jest konieczne w przypadku działania na wysoko konkurencyjnym rynku biżuterii, a siła marki jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w realizacji strategii rozwoju. Grupa planuje przeprowadzić w 2014 roku kampanię wizerunkową, która obejmie przede wszystkim kampanię reklamową, obejmującą wykorzystanie prasy modowej, billboardy, rozbudowę strony internetowej, materiały drukowane (katalogi, foldery, plakaty) – czytamy w komunikacie spółki.

Spółka planuje także rozwój na rynkach zagranicznych i chce wykorzystać doświadczenia w sprzedaży wyrobów jubilerskich na rynkach zagranicznych.

W I kw. 2014 roku spółka Briju osiągnęła przychody ze sprzedaży 67,2 mln zł, tj. o 12,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy to wyniosły 59,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,3 mln zł, w porównaniu do wartości 2,7 mln zł zysku brutto za I kw. 2013 roku, co stanowi wzrost o 56,1 proc. Zysk netto w I kw. 2014 roku wyniósł 2,0 mln zł, tj. o 9,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy to wyniósł 1,8 mln zł.

W I kw. 2014 roku w Grupie Kapitałowej kontynuowano intensywne prace w zakresie rozwoju własnej sieci sprzedaży wyrobów jubilerskich. Realizując postanowienia wcześniej zawartych umów najmu lokali, podjęto działania niezbędne do uruchomienia kolejnych punktów sprzedaży. Prace dotyczyły dostosowania pomieszczeń do standardów salonów sprzedaży działających pod marką Briju, objęły projekty i prace budowlane oraz prace wykończeniowe. Dzięki temu wszystkie sklepy posiadają jednolity wystrój zgodny z koncepcją salonów Briju. We wszystkich sklepach jest wprowadzany system operacyjny umożliwiający szybkie i sprawne przeprowadzenie kampanii reklamowych oraz promocyjnych.

W Grupie trwają także prace związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Briju SA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Realizacja tego projektu jest, jak poinformowano, związana z długofalową strategią rozwoju firmy mającej na celu zwiększenie jej konkurencyjności oraz zaufania inwestorów i kontrahentów. Rozpoczęcie notowań na rynku regulowanym GPW przewidywane jest na przełomie maja i czerwca br.