Street Mall Vis à Vis w Radomiu
Street Mall Vis à Vis w Radomiu

Przychody z działalności operacyjnej Grupy Capital Park, inwestora oraz dewelopera działającego na rynku nieruchomości w Polsce, wyniosły 10,9 mln zł i były wyższe o 8,2 proc. w porównaniu z I kw. 2013 roku.

Przychody z najmu wyniosły 10,3 mln zł i były wyższe o 6,7 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, na co wpływ miały m.in. umowy najmu, które zaczęły generować przychody z I kw. 2014 roku. Zysk operacyjny netto wyniósł w omawianym okresie 7,6 mln zł, wobec 7,8 mln zł w I kw. 2013 roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 3,2 mln zł i był niższy od zanotowanego w I kw. 2013 roku, głównie z powodu wpływu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wyniosła po I kw. 2014 roku 983 mln zł, w porównaniu do 974 mln zł na koniec grudnia 2013 roku. Natomiast wartość portfela nieruchomości na koniec marca 2014 roku wyrażona w zł wzrosła o 6,9 proc., do wartości 1,45 mld zł, w porównaniu do 1,36 mld zł na koniec grudnia 2013 roku – podano w komunikacie.

W I kw. 2014 roku Grupa rozpoczęła realizację jednego nowego projektu – Street Mall Vis à Vis w Łodzi. Będzie to kameralne centrum handlowe typu convienience o całkowitej powierzchni najmu 5646 mkw. Zakończenie budowy przewidziane jest na IV kw. 2014 roku.

W I kw. Grupa kupiła także dwie nieruchomości high-street o łącznej powierzchni blisko 686,5 mkw. zlokalizowane w Olsztynie oraz w Warszawie. Pierwsza z tych nieruchomości, lokal o powierzchni 300,64 mkw., zlokalizowany w centrum Olsztyna przy skrzyżowaniu głównych ulic handlowych miasta: Piłsudskiego, Pieniężnego i 1 Maja, została kupiona z obowiązującą 5-letnią umową najmu z mBankiem. Druga nieruchomość, kupiona w kwietniu 2014 roku, to dwupoziomowy lokal o łącznej powierzchni 385,8 mkw., zlokalizowany w Warszawie, przy al. KEN 18. Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie najmu tej nieruchomości.

– Naszym celem strategicznym jest wzrost wartości Grupy dla akcjonariuszy, dlatego też cały czas analizujemy kolejne atrakcyjne inwestycje, które mogą podnieść wartość naszego obecnego portfela nieruchomości. W tym roku kupiliśmy dwie nieruchomości high-street – w Warszawie i Olsztynie. Nieruchomości te mogą w przyszłości poszerzyć pierwszy na polskim rynku fundusz nieruchomości high-street Real Estate Income Assets FIZ AN bądź też wejść w skład nowego funduszu o podobnym charakterze – powiedział Jan Motz, prezes zarządu Capital Park SA.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad 10 lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi oraz specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor).

Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza obecnie portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street zostało wyodrębnionych do nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Strategicznym inwestorem Grupy są Fundusze Patron, będące częścią grupy Patron Capital Partners, która reprezentuje jedną z wiodących w Europie grup funduszy inwestujących w nieruchomości oraz w udziały w spółkach posiadających nieruchomości, a także specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (opportunistic investments). Grupa Patron Capital Partners powstała w 1999 roku i reprezentuje kapitał inwestycyjny o szacunkowej wartości 2,5 mld euro.

Capital Park zadebiutował na GPW w grudniu 2013 roku.