Magnolia Park
Magnolia Park

Firma Multi Corporation, należąca od października 2013 roku do grupy Blackstone, przejęła zarządzanie nieruchomościami z portfela King’s Street Retail, również będącego własnością Blackstone. King’s Street Retail to platforma grupująca 7 polskich centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. mkw.

Jednym z nich jest Magnolia Park we Wrocławiu o powierzchni najmu wynoszącej 100 tys. mkw. To jedno z największych centrów handlowych w Polsce i flagowy projekt King’s Street Retail. Pozostałe przejęte centra handlowe to Galeria Twierdza Kłodzko, Galeria Twierdza w Zamościu, Galeria Pestka w Poznaniu, Wzorcownia Włocławek, Galeria Tęcza w Kaliszu oraz Galeria Leszno.

Platforma King’s Street Retail została zintegrowana z firmą Multi Corporation, jednym z największych w Europie właścicieli, zarządców i deweloperów miejskich obiektów handlowych. Dzięki temu połączeniu portfolio Blackstone w Europie Środkowo-Wschodniej stało się jednym z największych w tym regionie, obejmując łącznie 10 już funkcjonujących oraz będących w budowie centrów handlowych. Multi Corporation zarządza jeszcze 2 centrami handlowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, należącymi do innych podmiotów.

Nadzór nad portfolio będzie pełnił Brain Jenkins, który został powołany przez Blackstone na stanowisko dyrektora zarządzającego King’s Street Retail. Poprzednio Brain Jenkins zarządzał portfelem centrów handlowych w regionie Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych, należącym do Simon Property Group. W Europie Środkowo-Wschodniej pracował przez 14 lat i był odpowiedzialny za założenie spółki TriGranit Development w 1997 roku, a w 2004 roku pracował jako partner ds. nieruchomości handlowych w firmie AIG/Lincoln. Z branżą centrów handlowych związany jest od ponad 28 lat. Zajmował stanowiska kierownicze, zarówno w obszarze działalności deweloperskiej, jak i zarządzania aktywami. Ostatnio otrzymał od Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych tytuł Certified Retail Property Executive (CRX).

– To dla mnie wielka radość, że mogę powrócić do Europy Środkowo-Wschodniej jako członek zespołu Blackstone, jednego z największych na świecie inwestorów w sektorze nieruchomościowym. Cieszę się, że razem z zespołem Multi Corporation i Blackstone będę pracował nad dalszym umacnianiem pozycji naszych centrów handlowych jako atrakcyjnych miejsc zakupów i spotkań dla klientów – mówi Brian Jenkins, dyrektor zarządzający King’s Street Retail.

– Z wielką przyjemnością witamy Briana w naszym zespole. Jego bogate doświadczenie w sektorze handlowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z pewnością przyniesie znaczne korzyści rozwijającej się platformie Multi Corporation, która oferuje wysokiej jakości, innowacyjne usługi zarówno dla najemców, jak i klientów naszych centrów handlowych. Przyjęcie Briana odzwierciedla nasze ogromne zaangażowanie w regionie. Do naszego zespołu dołączyły także inne doświadczone osoby, które objęły wysokie stanowiska, w tym Jaap Blokhuis, powołany na prezesa Multi Corporation oraz Paolo M. Bottelli, który został dyrektorem zarządzającym włoskiej dywizji Multi Corporation – powiedział Ken Caplan, szef European Real Estate w Blackstone.

Do tej pory za pozyskiwanie oraz zarządzanie centrami handlowymi z portfela King’s Street Retail odpowiedzialna była firma Master Management Group (MMG), której prezesem i założycielem jest Paul Kusmierz, a także George Mula z Integrated Finance Group, jednego z polskich inwestorów nieruchomościowych. Obaj partnerzy sprzedali swoje udziały w portfolio King’s Street Retail.

– Chcielibyśmy podziękować Paulowi i George’owi za ich zaangażowanie w wyszukiwanie wysokiej jakości, obiecujących obiektów, w które zainwestował Blackstone. Razem stworzyliśmy jedną z wiodących platform grupujących nieruchomości handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Życzymy im obu dalszych sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach – dodał Ken Kaplan.

– Trwająca rozbudowa Magnolia Park oraz prowadzony z powodzeniem wynajem powierzchni handlowej w tym centrum są najlepszym dowodem owocnej współpracy pomiędzy MMG a Blackstone. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję współtworzyć jedno z najciekawszych portfolio nieruchomości handlowych w Polsce i wychodzimy z tej inwestycji z ogromnym poczuciem satysfakcji – powiedział Paul Kusmierz, założyciel i prezes Master Management Group.

Multi Corporation to właściciel, zarządca oraz deweloper centrów handlowych w Europie oraz Turcji. Od powstania w 1982 roku firma brała udział w ponad 180 projektach oraz jest właścicielem lub zarządcą 60 centrów handlowych.
Multi Corporation działa w 12 krajach, w tym w Holandii, gdzie ma swoją siedzibę, a także w Belgii, Czechach, Niemczech, we Włoszech, w Polsce, Portugali, Słowacji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i Turcji.

King’s Street Retail to platforma grupująca polskie centra handlowe. Właścicielem King’s Street Retail jest Blackstone, który także zarządza jego aktywami. Do portfela King’s Street Retail należą obecnie: Magnolia Park we Wrocławiu, Galeria Twierdza Kłodzko, Galeria Twierdza w Zamościu, Galeria Pestka w Poznaniu, Wzorcownia Włocławek, Galeria Tęcza w Kaliszu oraz Galeria Leszno.

Blackstone jest firmą inwestycyjną i doradczą. Różnorodne spółki należące do Blackstone zarządzające aktywami specjalizują się w zarządzaniu funduszami private equity, funduszami nieruchomościowymi, hedgingowymi, funduszami sekurytyzacyjnymi oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Blackstone zapewnia też różnorodne usługi doradcze, w tym doradztwo finansowe, strategiczne, restrukturyzacyjne i reorganizacyjne, a także usługi w zakresie alokacji funduszy.

Master Management Group jest polską firmą zarządzającą i inwestującą w nieruchomości handlowe. Swoje projekty zaprezentuje podczas Shopping Center Forum 2014 Fall Edition przy stoisku 5.1

Swoje stoisko na Forum będzie miała także Multi Development (stoisko 3.2).