e-commerce

Mimo, że wyniki sprzedażowe w branży e-commerce w Europie Wschodniej nie są tak imponujące jak w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, to sektor ten rośnie ponad dwa razy szybciej niż na zachodzie kontynentu. Takie wnioski płyną z rankingu Europe 500, opracowanego przez serwis Internet Retailer.

Mimo stabilnego tempa rozwoju, pod względem sprzedaży polski sektor e-commerce pozostaje daleko w tyle za brytyjskim, niemieckim i francuskim. Według nowego zestawienia serwisu Internet Retailer, 2014 Europe 500, 148 internetowych detalistów z Wielkiej Brytanii wygenerowało łączną sprzedaż na poziomie 31,03 miliarda euro, co stanowi wartość aż 47-krotnie przewyższającą łączną sprzedaż polskich e-sklepów. W rankingu znalazło się pięć największych polskich sklepów online, które łącznie osiągnęły wynik sprzedażowy na poziomie 653 milionów euro.

E-commerce in Poland
Najwięksi detaliści internetowi w Polsce według serwisu Internet Retailer

Niemiecki e-commerce osiągnął rezultat 28-krotnie wyższy od polskiego, sprzedając towary za łączną kwotę 18,26 miliarda euro. W zestawieniu znalazło się 63 detalistów z tego kraju. Francji z kolei udało się umieścić na liście 79 e-sklepów, które łącznie osiągnęły sprzedaż sięgającą 14,38 miliarda euro. Stanowi to wynik 22-krotnie przewyższający wynik polskiej branży.

Mimo że Polska pozostaje w tyle jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, krajowy wzrost e-commerce jest dużo wyższy niż w krajach zachodnich. Sektor ten rośnie w Polsce o 28,2%, podczas gdy europejska średnia wynosi zaledwie 14,7%. Wielka Brytania osiągnęła wzrost na poziomie zaledwie 14,7 %, a Niemcy 15,1%. Francuzi pozostali jedynie nieznacznie w tyle za Polakami – sprzedaż w segmencie e-commerce we Francji wzrosła o 23,5%.

Z kolei według danych Ecommerce Europe, w regionie Europy Centralnej, do której autorzy zestawienia zaliczyli m.in. Polskę, Czechy i Węgry, sektor e-commerce wzrósł o 24,3%, osiągając sprzedaż na poziomie 7 miliardów euro. W Europie Wschodniej, obejmującej m.in. Rosję, Ukrainę, Rumunię i Bułgarię, wzrost ten wyniósł aż 36%, a łączna sprzedaż w 2013 roku sięgnęła 19,3 miliarda euro. Jeszcze rok wcześniej wynosiła ona 14,2 miliarda. Według Ecommerce Europe, Polska i Czechy należą do państw charakteryzujących się najstabilniejszym wzrostem gospodarczym.

„W tych krajach jest wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zarabiają coraz więcej, i coraz więcej wydają online” – tłumaczy Wijnand Jongen, członek zarządu Ecommerce Europe. „E-commerce w Europie Wschodniej ma ogromny potencjał. Ze 162 milionów mieszkańców jedynie 27 milionów korzysta z zakupów online. Ten odsetek niewątpliwie się zwiększy” – dodaje.