Przemysław Krych, prezes Griffin Group.
Przemysław Krych, prezes Griffin Group.

Obecnie w portfolio grupy Griffin znajdują się̨ takie m.in. obiekty handlowe, jak Hala Koszyki w Warszawie, Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu i Supersam w Katowicach. O sposobie doboru obiektów handlowych do portfolia spółki redakcja Retailnet.pl rozmawia z Przemysławem Krychem, prezesem Griffin Group.

Co skłoniło spółkę do zakupu właśnie tych obiektów handlowych?

– Wszystkie te obiekty to kwintesencja naszej strategii odnośnie zakupu nieruchomości handlowych. Centralne położenie, długie tradycje handlowe miejsca i to, że są one zlokalizowane w największych miastach w Polsce. Do tego dochodzi to, czego ja osobiście szukam w budynkach – każdy z nich ma swoją historię.

Jednym z bardziej prestiżowych obiektów w Waszych rękach jest DH Renoma we Wrocławiu. Jak ocenia Pan ten projekt pod względem inwestycyjnym i czy w przyszłości planujecie sprzedaż obiektu?

– Właściwie każde aktywo kupuje się po to, żeby kiedyś je sprzedać. Pytaniem zawsze jest horyzont czasowy. Jeśli chodzi o Renomę, to od początku zakładaliśmy co najmniej kilkuletni okres posiadania. Widzieliśmy potencjał m.in. znacznej poprawy wyników sprzedaży u najemców i rozpoczęliśmy wprowadzanie naszego planu restrukturyzacyjnego, czym zajmujemy się właściwie do dzisiaj. Zważywszy na fakt znaczącego wzrostu obrotów u najemców oraz wzrostu odwiedzalności Renomy, jesteśmy przekonani że podjęte przez nas działania były słuszne.

Zarówno DH Renoma, jak i projekt CH Supersam pozyskaliście od jednego właściciela. Dlaczego zdecydowaliście się zakupić również projekt, który był w planach budowlanych?

– Oczywiście nie był to przypadek. Można powiedzieć, że skorzystaliśmy z okazji, którą była restrukturyzacja portfela nieruchomości grupy Centrum Development & Investments. Na początku skupiliśmy się na aktywie już istniejącym i funkcjonującym, czyli na DH Renoma. Po sfinalizowaniu tej transakcji, na kanwie udanych negocjacji i dobrze rokującej współpracy, zdecydowaliśmy się na zakup projektu w Katowicach. W nim także dostrzegamy duży potencjał – jak już wspomniałem, Supersam dobrze pasuje do naszej strategii inwestycyjnej.

DH Renoma we Wrocławiu
DH Renoma we Wrocławiu

Czy rynek katowicki nie jest już nasycony, żeby budować kolejny obiekt handlowy? Czym zatem na tle innych galerii będzie się wyróżniać CH Supersam?

– Rynek katowicki musimy rozpatrywać także z perspektywy okolicznych miast. W naszym odczuciu jest w nim jeszcze miejsce dla nowych obiektów handlowych. Dodatkowo Supersam lokujemy w pewnym naturalnym ciągu handlowym, który został utworzony między dworcem autobusowym, poprzez ulicę Stawową, aż do dworca kolejowego. Jesteśmy zdania, że odpowiedni dobór najemców, który byłby możliwie najbardziej unikalny na tle pozostałych centrów handlowych w Katowicach, spowoduje, że nasi klienci, poruszając się tą trasą będą chcieli poznać kompleksową ofertę wszystkich najemców. Powinni też na tym skorzystać handlowcy na samej ulicy Stawowej – ze względu na to, że w sposób naturalny stworzy się ruch pieszy między Galerią Katowicką i Supersamem. Paradoksalnie istnienie jednego centrum handlowego w tym miejscu „wsysa” cały ruch pieszy. Stworzenie przeciwwagi dla Galerii Katowickiej powinno temu zapobiec – ma więc ona charakter „miastotwórczy”.

Podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014 Griffin Group zaprezentuje 3 obiekty handlowe: Dom Handlowy Renoma we Wrocławiu, CH Supersam w Katowicach oraz projekt Nowej Hali Koszyki w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat projektów udzielą przedstawiciele spółki na stoisku 6.4.