Monnari
Monnari

Monnari

Jak twierdzi prezes firmy Monnari Trade, spółka umocniła w ubiegłym roku swoją pozycję na rynku. To dlatego możliwe jest otwarcie kolejnych kilkunastu salonów w galeriach handlowych.

– Monnari odbudowała i umocniła markowy wizerunek, posiada obecnie znaczącą grupę stałych klientek. W kolejnych okresach zarząd spółki planuje kontynuować realizowaną strategię rozwoju w oparciu o podstawową markę – Monnari, skierowaną do kobiet +30, ceniących sobie elegancję połączoną z modowym smakiem, której kolekcje są sprzedawane na terenie Polski, w salonach zlokalizowanych w dobrych centrach handlowych. Poza tym spółka będzie rozwijać sprzedaż poprzez nowoczesne internetowe formy dotarcia do klienta, przy jednoczesnym rozwijaniu tradycyjnej sieci sprzedaży. Na rok 2014 planowane jest otwarcie 15 nowych salonów. Spółka będzie też szukać okazji do umocnienia swojej pozycji poprzez akwizycje w branży, w której działa – mówi Mirosław Misztal, prezes zarządu Monnari Trade SA.

Firma Monnari Trade opublikowała raport podsumowujący działalność firmy w 2013 roku.

– 2013 był rokiem sprawdzianu dla spółki po przeprowadzonej w ubiegłych latach restrukturyzacji. W moim przekonaniu dobrze zdaliśmy ten egzamin. Mimo jeszcze niełatwego otoczenia rynkowego spółka w ubiegłym roku odnotowała wzrost przychodów o 10,4 proc. r/r, do poziomu 145,6 mln zł, przy podwojeniu zysku netto, który wyniósł 17 mln zł, w relacji do 2012 roku. Należy podkreślić, iż wygenerowany w roku 2013 zysk netto jest jednym z najlepszych wyników rocznych osiągniętych w dotychczasowej historii spółki. Monnari poprawiła wszystkie wskaźniki finansowe, w tym znacząco zwiększyła marżę brutto na sprzedawanych towarach do 56,1 proc. Jednocześnie spółka w pełni wykonała układ zawarty z wierzycielami, co pozwoliło na zamknięcie tego rozdziału w historii spółki – dodaje prezes zarządu.

Jak informuje spółka w poszczególnych obszarach krajowej gospodarki, przy nadal niekorzystnych uwarunkowaniach w gospodarce europejskiej, w kolejnych kwartałach ubiegłego roku poprawiły się poszczególne wskaźniki makroekonomiczne. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto w Polsce w 2013 roku zwiększył się realnie o 1,6 proc. wobec osiągniętego 1,9 proc. w 2012 roku, zaś w samym IV kw. ub. r. wzrósł o 2,7 proc. Siłą napędową wzrostu gospodarczego był popyt zagraniczny. Popyt krajowy wykazał się w 2013 roku ujemnym wkładem we wzrost PKB, na poziomie zbliżonym do roku 2012. Wyższy niż przed rokiem był natomiast popyt konsumpcyjny, którego wzrost wyniósł 0,8 proc. r/r. Dla działalności prowadzonej przez spółkę również istotne było umocnienie się dynamiki sprzedaży detalicznej. W 2013 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Obserwowany był też niewielki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy niekorzystnym dla spółki spadku cen odzieży i obuwia w stosunku do ub. r.