Kolekcja marki Próchnik
Kolekcja marki Próchnik

W I kw. 2014 roku, zarząd firmy Próchnik SA kontynuował realizację przyjętej w 2013 roku strategii rozwoju i w ramach tego m.in. otwarty został pierwszy damski butik marki Rage Age w Centrum Handlowym Stary Browar w Poznaniu, zawarte zostały umowy najmu na kolejne otwarcia (w Sosnowcu, Wrocławiu), kontynuowane były prace związane z integracją wewnętrzną po fuzji ze spółka zależną Equity Doctors. Jak informuje spółka, prowadzono też działania mające na celu dalszą optymalizację kosztów związanych z zakupami i produkcją.

Osiągnięte wyniki finansowe za I kw. bieżącego roku Grupa Kapitałowa Próchnik SA zamknęła przychodami na poziomie niemal 6,9 mln zł, wynikiem (zyskiem) na sprzedaży 56 tys. zł i wynikiem netto 8 tys. zł.

Na wyniki osiągnięte w I kw. 2014 roku miały wpływ m.in.: okres wyprzedażowy (styczeń – luty 2014 roku) i związana z tym niższa od standardowej uzyskiwana marża; znaczący spadek liczby wejść do galerii handlowych w miesiącu marcu (warunki pogodowe, inny niż w zeszłym roku termin świąt Wielkiej Nocy, który przełożył się również na spadek wejść do salonów emitenta).

Według analityków Experian w marcu liczba wejść do galerii handlowych spadała o niemal 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wyniki spółki miało też wpływ wygaśnięcie rabatów czynszowych w części lokalizacji otwartych w 2013 roku.

Obecnie spółka Próchnik posiada ponad 30 salonów firmowych. Większość z nich znajduje się w centrach handlowych na terenie kraju.