Produkty Gino Rossi
Produkty Gino Rossi

Produkty Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi SA poinformował w ostatnim raporcie o zawarciu w umowy o MultiLinię z Bankiem Zachodnim WBK SA w łącznej wysokości 20 500 000 zł.

W ramach przyznanej linii spółka może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 15 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym w pierwszej kolejności na spłatę kredytów obrotowych zaciągniętych w bankach: Alior Bank SA, DNB Bank Polska SA, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski SA) oraz kredyt na akredytywy do wysokości 8 mln zł i gwarancje do wysokości 500 tys. zł, przy czym kwota łącznego wykorzystania nie może przekroczyć 20 500 000 zł.

Jak już informowaliśmy, I kw. tego roku był bardzo korzystny pod względem sprzedaży dla Gino Rossi. Skonsolidowane przychody grupy wzrosły o 17 proc. i wyniosły 60 mln zł w porównaniu rok do roku. Wysoki poziom sprzedaży nowych kolekcji wiosna–lato 2014 Gino Rossi i Simple CP potwierdził, że kolekcje są dobrze przygotowane i wyróżniają się na tle rynku.

– Prognozujemy 260 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł zysku EBITDA na 2014 rok. W porównaniu do wyników finansowych za 2013 rok przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć o 19 proc., a zysk EBITDA – o 42 proc. Założenia przyjęte do prognozy są oparte na naszym przekonaniu, że w tym roku Grupa Gino Rossi będzie rozwijała się szybciej niż w roku ubiegłym – informuje zarząd Gino Rossi SA.

W planach na 2014 rok jest dalszy rozwój sieci sprzedaży do poziomu 79 salonów własnych i franczyzowych Gino Rossi oraz 55 salonów własnych i franczyzowych Simple CP. Otwarcia nowych sklepów będą także za granicą. Firma chce otwierać sklepy franczyzowe w Czechach i na Słowacji. Pod koniec ubiegłego roku otwarto pierwszy sklep franczyzowy na Słowacji.