Organic Farma Zdrowia
Organic Farma Zdrowia

 

Organic Farma Zdrowia
Organic Farma Zdrowia

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia w I kw. 2014 roku wyniosła 15,6 mln złotych, co stanowi 17,4 proc. wzrostu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost ten jest na podobnym poziomie jak w IV kw. 2013 roku (wtedy było to 17 proc.), ale sama wysokość sprzedaży jest nowym rekordem sprzedaży kwartalnej w historii Grupy.

Jak już informowaliśmy, na sprzedaż tę złożyły się przychody spółki Organic Farma Zdrowia na poziomie 11,5 mln zł, co stanowi 7,7 proc. wzrostu oraz 5,6 mln zł z 39 proc. wzrostem sprzedaży spółki zależnej Eko-Wital. Sprzedaż obu spółek była rekordowa w ich historii i była m.in. efektem zauważalnego ożywienia popytu na produkty ekologiczne. Stanowi jednak duże osiągnięcie w okresie, w którym występował ciągły, kilkuprocentowy spadek odwiedzalności centrów handlowych oraz słabe nastroje konsumenckie mające wpływ na sprzedaż detaliczną w tym okresie.

Rentowność spółek dystrybucyjnych Grupy była bardzo dobra, co wynikało głównie z doskonałej dynamiki sprzedaży. Spółka Eko-Wital: 5,6 mln zł sprzedaży (39 proc. wzrostu), które dały 147 tys. złotych zysku netto, a spółka Bio Planet przy sprzedaży 15,3 mln zł (58 proc. wzrostu) wypracowała 468 tys. złotych zysku netto. Rentowność Spółki Organic Farma Zdrowia była niższa niż w I kw. 2013 roku i wyniosła 25 tys. zł zysku netto i 459 tys. zł wyniku EBITDA. Mniejsza rentowność spółki w tym okresie wynika z faktu uruchomienia w 2013 roku aż 6 nowych jednostek handlowych (5 sklepów stacjonarnych i jednego, nowego sklepu internetowego), z czego aż 4 jednostki były uruchomione pod koniec roku. Wszystkie te sklepy będą partycypować we wzroście wyników w przyszłych okresach, ale w omawianym okresie tylko dwa pierwsze zbliżyły się do break-even, a pozostałe generowały jeszcze znaczące straty. Na rentowność spółki w tym okresie również duży wpływ miały znacząco większe koszty marketingu (w stosunku do poprzednich lat). W marketingu zarząd Spółki upatruje ogromną szansę na dalsze, znaczące wzrosty sprzedaży, które wygenerują pod koniec roku i w kolejnych latach godziwe zyski.

W I kw. 2014 roku Grupa Green Way SA wypracowała 1,4 mln złotych sprzedaży, co stanowi 40 proc. wzrostu i 154 tys. złotych zysku netto w stosunku do 180 tys. zł straty rok wcześniej, przy czym sama spółka Green Way SA osiągnęła stratę w kwocie 5 tys zł na sprzedaży 372 tys. zł. EBITDA Grupy w 1-tym kwartale wyniosła 714 tys. złotych i była o 12,9 niższa niż przed rokiem.

Na koniec 2013 roku sieć Organic Farma Zdrowia posiadała 27 jednostek handlowych, na które składało się 25 delikatesów znajdujących się w największych galeriach i centrach handlowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Płocku, oraz 2 sklepów internetowych: www.ekosfera24.pl i nowoczesnego, nowo uruchomionego www.organic24.pl, posiadającego pełną ofertę delikatesów stacjonarnych.