Content marketing e-commerce

Hybris najlepsza w zarządzaniu informacjami o produktach w e-commerce – taka opinia została opublikowana w najnowszym raporcie firmy Forrester Research Inc. zatytułowanym „The Forrester Wave: Product Information Management, Q2 2014”.

Kompleksowe rozwiązania dla e-commerce

Według raportu firma hybris dysponuje unikatową, kompleksową i ściśle zintegrowaną ofertą rozwiązań z zakresu PIM (Product Information Management)  i e-commerce, opartych na tej samej elastycznej architekturze Java i na tym samym modelu danych. Z tego względu rozwiązania tej firmy podobają się szczególnie producentom, firmom z branży towarów szybko zbywalnych (consumer packaged goods ― CPG) i detalistom realizującym priorytetowe projekty z zakresu PIM oraz handlu elektronicznego. Panel hybris PIM został specjalnie zaprojektowany w celu zaspokajania potrzeb osób zajmujących stanowiska związane z działalnością biznesową, sprzedażą towarów, handlem elektronicznym i marketingiem – podają eksperci firmy Forrester.

Jedna platforma, kilka rozwiązań

Rozwiązania B2B i B2C Commerce firmy hybris, a także jej zintegrowane rozwiązanie PIM znane pod nazwą hybris PCM (product content management ― zarządzanie treściami dotyczącymi produktów), są oparte na jednym zestawie technologii. Oferują m.in. możliwości zarządzania usystematyzowanymi i nieusystematyzowanymi treściami dotyczącymi produktów oraz zarządzaniem zamówieniami, oferując przy tym skalowalne rozwiązania.

Systemy B2B i B2C  oparte są na elastycznej platformie, która z założenia służy jako środowisko operacyjne dla nowoczesnych witryn handlowych, obsługujących klientów, którzy są zawsze podłączeni do sieci. Rozwiązania te udostępniają standaryzowane środowisko programistyczne, które można rozbudowywać i dostosowywać do specyficznych wymagań biznesowych konkretnej firmy.

„Nasze połączone możliwości z zakresu PIM i handlu są zawsze atutem w sytuacjach, gdy należy zaoferować firmom w pełni zintegrowaną platformę handlową dla ich klientów B2B i B2C. Z uwagi na rosnące wymagania związane z koniecznością zarządzania zapasami wielu produktów, złożonymi programami cenowymi i kampaniami marketingowymi, dysponowanie takim jednym źródłem informacji jest teraz szczególnie ważne. – powiedział Ariel Lüdi, dyrektor generalny hybris.