Salon Wólczanka
Salon Wólczanka

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2014 roku przez Vistula Group SA wyniosły około 40,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o około 11,2 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku wyniosła około 162,5 mln zł i była wyższa o około 7,3 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 21,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o około 13,8 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 85,4 mln zł i była wyższa o około 6,4 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 15,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2013 roku o około 4,4 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 61,7 mln zł i była wyższa o około 5,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group posiada sieć sprzedaży detalicznej (marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W.Kruk), liczącą ponad 270 lokalizacji. Z planowanych w 2014 roku otwarć 18 nowych salonów, w I kw. zostało otwartych 9 salonów własnych. A do dnia dzisiejszego już 11. Jednocześnie kontynuowany jest projekt kompleksowych remontów kluczowych lokalizacji zarówno w segmencie jubilerskim, jak i fashion, w ramach którego w tym okresie wyremontowano 6 salonów, a w ramach projektu zmiany shopconceptu salonów Vistula poddano liftingowi 13 salonów.