Poczta dostawy towarów

E-konsumenci stawiają głównie na elastyczność. Dlatego największe zmiany dotyczyć będą ostatniej mili, np. dynamicznego zarządzania miejscem i czasem dostawy – wynika z raportu opracowanego przez Pocztę Polską we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Doręczenie przesyłki do klienta jest jednym z kluczowych procesów w handlu  elektronicznym. Co ciekawe, według badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Poczty Polskiej cena usługi transportowej nie jest priorytetowym kryterium (34% wskazań respondentów). Ważniejsza okazuje się terminowość (41%). Istotne są też brak uszkodzeń (22%) i zagubień (20%).

Ponadto z badań wynika, że dla klientów o wiele ważniejsza jest gwarancja terminu doręczenia – 65% wskazań respondentów niż sama deklaracja – 25%. Tylko 10% respondentów preferuje formy dedykowane np. doręczenie na wskazany dzień i godzinę. Klienci e-handlu nie chcą natomiast czekać na zakupiony towar dłużej niż 3 dni.

Rodzaje przesyłek e-commerce

Spośród usług dodatkowych najczęściej wybieraną usługą dodatkową jest przesyłka za pobraniem (28%). Ważne jest też potwierdzenie doręczenia (19%), śledzenie przesyłki (17%), ubezpieczenie przesyłki (15%) i potwierdzenie doręczenia (14%).

To nie jedyne wnioski z raportu. Autorzy opracowania „Logistyka e –handlu w Polsce” wymieniają najważniejsze trendy e-handlu w kontekście logistyki:

1. Obsługa zwrotów

13 czerwca 2014 r. w życie wchodzi nowa dyrektywa Unii Europejskiej. Zobowiązuje ona handlowców do pokrycia kosztów przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, na które ma 14 dni. Dodatkowo według wytycznych UOKiK klient będzie mógł wybrać dowolną firmę, która odbierze taką przesyłkę i przewiezie do sklepu.

Zdaniem autorów raportu dla klienta najlepszym rozwiązaniem byłoby zaproponowanie mu odgórnie opcji zwrotu towaru. Wraz z zamówionym towarem otrzymałby etykietę zwrotną (np. w formie elektronicznej) i niezbędne informacje, jak bezproblemowo odesłać bezpłatnie przesyłkę. Odbiorca nie ponosiłby wtedy kosztów przesyłki zwrotnej, ponieważ zostałyby przeniesione na nadawcę.

2. Handel transgraniczny

Jedną z największych barier w handlu zagranicznym prowadzonym przez Internet jest koszt wysyłki, który w zależności od kraju jest nawet 10 krotnie większy niż na terenie Polski. Co ciekawe, to koszt wysyłki paczki z Polski do dowolnego kraju europejskiego jest znacznie wyższy niż tej samej paczki z dowolnego kraju europejskiego do Polski. Występują też ograniczenia w zakresie wysyłania przesyłek gabarytowych i o nietypowych rozmiarach oraz dostawy za pobraniem należności.

Rozwiązanie tego problemu byłoby stworzenie platformy, w której przesyłki byłyby konsolidowane od różnych nadawców w zależności od kraju doręczenia. Dzięki temu osiągnięte by były korzyści skali – operator KEP mógłby zaproponować lepsze warunki cenowe dla większej liczby przesyłek. Taką usługę mogliby świadczyć brokerzy kurierscy, którzy zdobyli już doświadczenie na rynku polskim.

3. Technologie informacyjne

W e-handlu kluczową sprawą są technologie. Nie tylko proces zakupu, ale także procesy związane z logistyką wspierane są przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Niezmiernie ważna dla sprzedawców w handlu elektronicznym jest aktualna informacja o towarach, zwłaszcza gdy powierzyli je zewnętrznej firmie do transportu i magazynowania.

Profesjonalny sklep internetowy po każdej transakcji sprzedaży informuje swojego klienta, że towar został wysłany oraz podaje numer listu przewozowego. Za pomocą tego numeru klient w każdym momencie może sprawdzić w Internecie status swojej przesyłki – czy jest już wysłana, w jakim mieście się znajduje itp.

Przyszłościowym kierunkiem będzie dalsza integracja między systemami informatycznymi przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw e-handlu, w szczególności między mniejszymi operatorami KEP w zakresie transportu transgranicznego. Zwiększona interoperacyjność może przyspieszyć wymianę informacji, ułatwi konsolidację potrzeb transportu, dostaw przesyłek i fakturowania.

4. Usługi same day delivery

Na razie usługi są to dedykowane i bardzo drogie, ponieważ wiążą się z bezpośrednią dostawą od nadawcy do odbiorcy z pominięciem punktów pośrednich. W dystrybucji krajowej raczej nie korzysta się z tego typu rozwiązań. Natomiast w przypadku zamówień internetowych składanych w sieciach handlowych jest to standardowa usługa. Wykorzystuje sie tu jednak dedykowany transport, który obsługuje dany region.

Sprzedaż do innych miast wiązałaby się albo z bezpośrednim transportem albo z funkcjonowaniem lokalnych magazynów, w których byłyby takie same pozycje asortymentowe. Pierwsze rozwiązanie jest nieopłacalne, natomiast drugie jest możliwe w przypadku dużego popytu w danym regionie. Z perspektywy sklepu łatwiej jest mieć jeden magazyn i stamtąd wysyłać towary do klienta, bo na niego przerzucany jest koszt dostawy.

Natomiast z punktu widzenia klienta, lepiej by było móc odebrać towar w lokalnym punkcie (najlepiej blisko pracy lub zamieszkania), bo nie trzeba płacić za wysyłkę i ma się dostęp do towaru od razu.

5. Model dropshipping

Dropshipping polega na wysyłce towaru bezpośrednio z magazynu zewnętrznego podmiotu (producenta, dystrybutora, specjalistycznej firmy) do klienta.

Usługa ta polega na magazynowaniu produktów, przyjmowaniu zamówień i ich kompletowaniu, wystawianiu dokumentów sprzedażowych i wysyłce paczek do internautów. Tego typu usługami interesują się z reguły średniej wielkości przedsiębiorstwa, które nie chcą podejmować ryzyka zamrażania środków finansowych w zapasy, w szczególności, gdy zwiększają liczbę pozycji asortymentowych. Taki model pozwala sklepom skupić się na pozyskiwaniu klientów.