Zarząd spółki Eurocash SA poinformował o zawarciu z Lagardere Services SA oraz z HDS Polska sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży 51 proc. udziałów w spółce, która będzie prowadzić ogólnokrajową sieć sklepów detalicznych pod marką Inmedio.

Po przeprowadzeniu transakcji Eurocash będzie sprawował kontrolę nad spółką prowadzącą sieć ponad 410 sklepów detalicznych Inmedio. Zawarcie umowy przyrzeczonej jest, jak poinformowano, uzależnione od spełnienia się warunków uzgodnionych w umowie przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez Eurocash zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto spółka zależna od Eurocash – Eurocash Convenience sp. z o.o. zawarła z HDS Polska oraz spółką Relay Duo sp. z o.o. umowę franczyzową na podstawie której ECC będzie miał prawo do wykorzystywania znaku towarowego „1minute” do rozwoju na terenie Polski sieci sklepów detalicznych pod marką „1minute” zgodnej z koncepcją sklepu opracowaną przez HDS i wykorzystywaną w blisko 70 sklepach pod marką „1minute”.

HDS Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy Lagardere Services. W Polsce zarządza obecnie blisko 740 lokalizacjami prowadzącymi sprzedaż detaliczną.

– Nabycie kontroli nad spółką prowadzącą sieć sklepów pod marką „Inmedio” oraz zawarcie umowy franczyzowej na rozwój sieci 1minute stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy Eurocash oraz umożliwi rozwój Grupy w segmencie convenience w oparciu o model franczyzowy, co powinno przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Grupy Eurocash oraz jej klientów – poinformował zarząd Eurocash.

Przypomnijmy, przychody ze sprzedaży sklepów należących do sieci Inmedio w 2013 r. wyniosły ok 507 mln zł, a zysk EBITDA w tym okresie wyniósł ok. 15,6 mln zł.