Nowy koncept sklepu CCC w CH Auchan Częstochowa

Zarząd spółki CCC SA właściciela sieci obuwniczych, poinformował o emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

– Emisja obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną – poinformował zarząd spółki CCC.

Spółka wyemitowała 210 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł.

Obligacje, jak poinformowano, zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne od Emitenta tj. przez spółkę CCC.eu sp. z o.o. i przez spółkę Kirra Investment sp. z o.o., której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags sp. z o.o. Łączna wartość zobowiązań spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję, tj. na dzień 31 marca 2014 r. wynosiła 850,3 mln zł.

– Zarząd ocenia, że zobowiązania Emitenta będą kształtować się na poziomie bezpiecznym, umożliwiającym ich terminową obsługę – poinformowano w komunikacie.

Przypomnijmy, spółka oprócz ekspansji w krajach Europy Środkowej planuje duże inwestycje również na nowych rynkach – w Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji. W 2014 roku spółka planuje powiększyć powierzchnię handlową o 75 tys. mkw., a w 2015 – 80–95 tys. mkw.

– Lata 2014–2015 zaważą na przyszłości firmy. Spółka zamierza udowodnić, iż jej międzynarodowe aspiracje są realistyczne i uzasadnione. Oczekujemy, iż będzie to najbardziej spektakularny okres w historii spółki pod względem przyrostu powierzchni handlowej, przychodów ze sprzedaży i zysku netto – powiedział w rozmowie z portalem Retailnet Piotr Nowjalis, wiceprezes zarządu CCC SA.