Salon Matras
Salon Matras

Matras SA, operator ponad 170 księgarni zlokalizowanych w całej Polsce, pozyskał nowego udziałowca. W ostatnich dniach nastąpiło podpisanie umowy nabycia mniejszościowego pakietu akcji pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami, a spółką celową powiązaną z firmą Traffic Club.

Finalizacja transakcji zakupu 100 procent akcji nastąpi po otrzymaniu zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z zapowiedziami władz spółki i oczekiwaniami rynku, Matras SA wkrótce zmieni właściciela. Druga co do wielkości sprzedaży książek sieć detaliczna, zostanie przejęta przez spółkę celową Nowe Powierzchnie SA – firmę powiązaną z Jerzym Kowalewskim, właścicielem księgarni działających od 10 lat pod marką Traffic Club, w tym byłej, największej, zlokalizowanej przy ul. Brackiej Warszawie.

Wraz z umową nabycia mniejszościowego pakietu akcji nastąpiło podpisanie umowy przyrzeczenia sprzedaży pozostałej ich części. Warunkiem nabycia dalszych 51 procent akcji jest uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Matras poszukiwał inwestora, który byłby gwarantem wdrażania ambitnych planów rozwojowych na konkurencyjnym rynku księgarskim. Transakcja to zastrzyk kapitału do spółki i szansa na kontynuację procesów restrukturyzacji. Taka zmiana jest naturalnym momentem w życiu firmy i daje wiele możliwości jej dynamicznych przemian – mówi Mariusz Rutowicz, prezes Matras SA.

W 2013 r. przychody Matrasa przekroczyły 220 milionów złotych i były o ponad 40 milionów złotych wyższe niż w 2012 roku. Spółka osiągnęła też zysk netto w wysokości 2 mln zł przy EBITDA na poziomie 8 mln zł. Plan zarządu spółki zakłada na 2014 rok wzrost EBIDA do poziomu 10-11 mln zł. W ubiegłym roku Matras zwiększył sieć księgarń o 15 lokalizacji. Około 8 procent przychodów pochodzi ze sprzedaży online, która tylko w ubiegłym roku wzrosła aż o 400 procent.

– Ostatnie dwa lata były dla spółki intensywnym okresem restrukturyzacji. Nastąpiło wiele zmian w sposobie prowadzenia biznesu. Ten wysiłek zaowocował nie tylko pozytywnymi wynikami finansowymi, ale również coraz lepszą oceną ze strony rynku. Transakcja z inwestorem branżowym jest na to najlepszym dowodem – podsumował Hubertus van der Vaart, CEO grupy SEAF i Przewodniczący Rady Nadzorczej Matras SA.