Agnieszka Mielcarz, Head of Retail Asset Management, Knight Frank
Agnieszka Mielcarz, Head of Retail Asset Management, Knight Frank

W opinii ekspertów Knight Frank aktualnie około 5 mln z ponad 11 mln mkw. powierzchni handlowej przypada na centra handlowe pierwszej i drugiej generacji. W obliczu rosnącej konkurencji obiekty te albo zupełnie stracą na atrakcyjności, albo czeka je szereg zmian związanych z podniesieniem ich wartości.

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku centrów handlowych, konieczność optymalizacji powierzchni handlowych, rekomercjalizacji czy wręcz zmiany funkcji obiektu handlowego powodują zapotrzebowanie na usługi doradcze związane z rewitalizacją obiektów. W związku z czekającymi rynek centrów handlowych zmianami, firma Knihgt Frank zdecydowała się na wyodrębnienie Działu Retail Asset Management, którego zadaniem będzie dostosowanie zarządzania obiektem handlowym do zakładanych przez właściciela celów biznesowych. Działania takie mogą się wiązać m.in. z częściowym remontem czy nawet rewitalizacją, czyli działaniami wymagającymi pozyskania finansowania.

– Rośnie zapotrzebowanie na usługi doradcze związane z rewitalizacją obiektów najstarszej generacji, których właściciele, w obliczu stale rosnącej konkurencji, potrzebują wsparcia finansowego i planu wprowadzania zmian poprzedzających „nowy start” projektu. Duże znaczenie w tym procesie ma współpraca ze stabilnym partnerem, ekspertem danej branży. Dział Retail Asset Management Knight Frank uzupełni dotychczasowy zakres doradztwa oferowanego przez Knight Frank w Polsce właścicielom powierzchni handlowych – mówi Agnieszka Mielcarz, dyrektor Działu Retail Asset Management Knight Frank w Polsce.

Działania zespołu Retail Asset Management Knight Frank będą ukierunkowane na tworzenie i wdrażanie strategii dla centrów handlowych, w celu maksymalizowania wartości tych obiektów, a tym samym zwrotu z inwestycji.

Knight Frank jest częścią międzynarodowej grupy Knight Frank. Knight Frank świadczy usługi między innymi z zakresu doradztwa deweloperskiego i inwestycyjnego, wycen nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz wynajmu powierzchni komercyjnych. Polska sieć biur obejmuje Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Trójmiasto i Łódź.