DHL virtualna rzeczywistość

Wiodący na świecie dostawca usług logistycznych opublikował wyniki badań nad użyciem VR w transporcie przesyłek.

Autorzy koncentrują się na możliwych zastosowaniach nowej technologii na różnych etapach łańcucha dostaw. Raport prezentuje możliwości usprawnienia pracy w magazynach, obsługi w trakcie transportu oraz dostawy do końcowego odbiorcy.

DHL planuje przetestować kilka z opracowanych przykładów zastosowań w ramach badań koncepcyjnych.

Nowe zastosowania w e-commerce

„Jesteśmy pewni, że technologia VR to gigantyczny potencjał dla sektora logistyki” wyjaśnia Markus Kückelhaus, dyrektor ds. badań trendów, DHL Customer Solutions & Innovation.

W opracowaniu przedstawiono kilkanaście możliwych zastosowań VR dla branży. Na przykład: wyposażenie pracowników w ekrany mocowane do głowy pozwoli im skuteczniej odszukać właściwą trasę i właściwy przedmiot w magazynie. A to zredukuje liczbę pomyłek.

Koncentracja pracowników

W okulary wyświetlające informacje można wyposażyć pracowników na wszystkich etapach transportu przesyłki, od jej odbioru od e-sprzedawcy aż po kuriera. Taki kurier zobaczy na okularach trasę dostawy, a nawet plan konkretnego budynku.

Raport pokazuje także możliwości usprawnienia transportu przesyłek. Na przednich szybach samochodów dostawczych mogą być wyświetlane dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, a także inne cenne informacje, jak temperatura przestrzeni ładunkowej. Pozwoli to zwiększyć poziom koncentracji kierowcy.

Informacje o każdej paczce

Kierowcy i pracownicy w paczkowni dostaną ważne informacje o każdej paczce takie jak zawartość, waga czy punkt docelowy. Pozwoli to usprawnić załadunek i zmniejszyć liczbę szkód przy transporcie.

Raport  został opracowany przez zespół ds. badania trendów działu DHL Customer Solutions & Innovation. DHL jest światowym liderem w branży logistycznej. Firma operuje w ponad 220 krajach świata i zatrudnia około 285 tys. pracowników na całym świecie. W 2013 r. Grupa DHL wygenerowała przychód w wysokości 55 miliardów euro.