Wojciech Buczkowski, prezesa zarządu Komputronik SA
Wojciech Buczkowski, prezesa zarządu Komputronik SA

Spółka Komputronik SA w roku obrotowym 2013/2014 odnotowała skonsolidowane przychody na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 37,8 proc.) oraz 21,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 140 proc.).

– Miniony rok finansowy to z sukcesem zrealizowane wyzwania związane z rozwojem spółki. Nowe projekty, ekspansja na rynki zagraniczne, reorganizacja struktury Grupy Kapitałowej oraz intensywny rozwój kanału e-commerce to kluczowe kroki, jakie podjęliśmy w naszym modelu biznesowym – mówi dla redakcji Retailnet.pl Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

Rok obrotowy 2013/2014 przyniósł kolejne systematyczne wzrosty. Trwałą tendencję zwyżkową odnotowano we wszystkich analizowanych kwartałach. Przez trzy kwartały z rzędu spółka osiągnęła obroty na poziomie znacznie powyżej 400 mln zł, a sprzedaż w roku obrotowym 2013 osiągnęła poziom wyższy o 37,6 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 24 mln. zł i był rekordowym w historii Grupy.

Spółka odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach, przy czym największy nastąpił w sektorze B2B, czyli sprzedaży do przedsiębiorstw oraz w sprzedaży zagranicznej (wzrost o 50 proc.).

– W ostatnim roku, przy znacznym wzroście przychodów, a także zysku ze sprzedaży, odnotowano stosunkowo niewielki wzrost kosztów działalności – jedynie o 7,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Cały czas obserwujemy także poprawę wskaźnika udziału kosztów działalności w przychodach. W stosunku do roku ubiegłego odnotowaliśmy spadek o 2 p.p., do poziomu 6,9 proc. W efekcie możemy mówić o wzroście wyniku na sprzedaży po odliczeniu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu aż o 155 proc. rok do roku – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

Do ważnych z punktu widzenia klientów wydarzeń minionego roku niewątpliwie należy zaliczyć uruchomienie dwóch obiektów Komputronik Megastore, czyli show-roomów z pełną ofertą wszystkich czołowych producentów, jako uzupełnienie największego polskiego sklepu internetowego www.komputronik.pl. Pierwszy salon powstał w Warszawie, gdzie w ciągu dwóch pierwszych tygodni odwiedziło go ponad 20 tys. osób, dokonując transakcji na łączną kwotę 1,8 mln zł. Pozytywne przyjęcie tej inicjatywy zaowocowało uruchomieniem kolejnego salonu w Poznaniu. Od połowy marca na 1500 mkw. można oglądać kompletną ekspozycję sprzętu i najnowszych rozwiązań z oferty branż IT, foto, mobile, RTV i AGD.

Spółka nieustannie rozwijała kanał e-commerce, odnotowując wysoką dynamikę sprzedaży – ponad 40 proc. Komputronik umocnił pozycję kluczowego partnera dla Strefy Marek Allegro w branży elektronicznej. Spółka podjęła również ekspansję na nowe rynki. Utworzono Komputronik GmbH z siedzibą w Berlinie, czyli niemiecki oddział Komputronik SA., a także uruchomiono rosyjskojęzyczny serwis Komputronik.ru oraz trzy punkty agencyjne przy granicach. Spółka odnotowała również wysoką dynamikę sprzedaży w Czechach, gdzie działa spółka zależna K24 International s.r.o.

W ostatnim roku dokonano dalszej optymalizacji modelu współpracy partnerskiej. Nastąpił znaczny wzrost znaczenia wprowadzonego w ubiegłym roku modelu agencyjnego. Z końcem marca 2014 roku spółka posiadała już 48 agencji. Jednocześnie odnotowano dalszy wzrost sprzedaży do salonów franczyzowych.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.