Unia Europejska sprzedaż internetowa

Internetowa sprzedaż towarów i usług urosła w całej Europie o 16,3%, osiągając w 2013 roku poziom 363,1 miliarda euro – wynika z najnowszych zestawień statystycznych.

Zawierająca się w tej kwocie sprzedaż na terenie Unii Europejskiej wyniosła 318,1 miliarda euro, co stanowi 87,6% całkowitego obrotu na Starym Kontynencie i oznacza wzrost rok do roku o 15%. Takie dane znalazły się w raporcie opracowanym przez europejską izbę handlu internetowego Ecommerce Europe.

Wielka Brytania e-liderem

Wijnand Jongen, szef komitetu wykonawczego Ecommerce Europe, mówi: „W 2014 roku spodziewamy się sprzedaży na poziomie 425,5 miliarda euro, a do końca 2016 roku kwota ta wzrośnie do 200 miliardów euro. Taka prognoza wynika ze wzrostu ilości pieniędzy wydawanych przez konsumentów w krajach rozwiniętych, jak i wzrostu liczby e-konsumentów w krajach rozwijających się.”

W 2013 roku, kolejny raz, największą sprzedaż internetową odnotowano w Wielkiej Brytanii (107,1 miliarda euro), Niemczech (63,4 miliarda) i Francji (51,1 miliarda). Łączna sprzedaż w tych krajach wyniosła 221,6 miliarda euro co stanowił 61% całej sprzedaży w Europie i 69% w Unii Europejskiej.

Liczba witryn służących sprzedaży online wzrosła, jak obliczyli eksperci z Ecommerce Europe, do 650 tysięcy pod koniec 2013 roku, z prognozą dalszego wzrostu na poziomie od 15 do 20% w najbliższych latach. Wzrost liczby sklepów internetowych oznacza również wzrost stworzonych przez nie miejsc pracy, szacowanych obecnie na ponad dwa miliony.

Boom w Europie Wschodniej

Handel internetowy nabiera w Europie coraz większego rozmachu, skutkując m. in wzrostem liczby paczek wysyłanych w obrębie jednego kraju jak i za granicę. W ubiegłym roku takich przesyłek 3,7 miliarda.

Mimo, że handel bezpośredni w internecie jest obecnie jedną z podpór gospodarki w Europie, zauważalne są duże rozbieżności w rozwoju tej dziedziny między dojrzałym rynkiem zachodniej i północnej Europy a rozwijającą się Europą wschodnią i środkową:

  • Europa Zachodnia (Wielka Brytania, Irlandia Francja, kraje Beneluxu) to sprzedaż na poziomie 177,7 miliardów euro co stanowi 49% całego obrotu w Europie.
  • Europa Środkowa (Niemcy, Austria, Szwajcaria i Polska) zakończyła ubiegły rok ze sprzedażą na poziomie 93,2 miliarda euro (25,7% całości sprzedaży w Europie) i w zestawieniu była drugim regionem Starego Kontynentu. Oczywiście największy wpływ miały tu  Niemcy – drugi największy rynek w Europie.
  • Kraje południowe (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja i Turcja) umocniły swoja trzecią pozycję ze sprzedażą 40,8 miliarda euro, stanowiącym 11,2% całego europejskiego e-handlu.
  • Tak zwana Północ (kraje skandynawskie, bałtyckie oraz Islandia) zajęła czwarte miejsce (32 miliardy euro, 8,8% europejskiego e-rynku).
  • Zestawienie zamyka Europa Wschodnia (pozostałe kraje postkomunistyczne z Rosją na czele) z łączną sprzedażą 19,3 miliarda euro, stanowiącym 5,3% rynku europejskiego (co ciekawe te dane oznaczają wzrost rok do roku na poziomie aż 47,4%).

E-commerce na świecie

Ecommerce Europe opublikowało również pierwsze wyniki swojej globalnej wersji raportu. Ma ona porównywać europejski e-rynek z innymi regionami na świecie. W 2013 roku niekwestionowanym liderem na świecie była obszar Azji i Pacyfiku (głównie za sprawą Chin).

Z całkowitą e-sprzedażą na poziomie 406.1 miliardów euro (+16,7% rok do roku), obszar ten pozostawił w tyle Europę (363.1 miliardów euro, +16.3%) i Amerykę Północną (333.5 miliardów euro, +6.0%). Bliski Wschód i Afryka Północna doświadczyły najbardziej dynamicznego wzrostu e-sprzedaży – aż 32,6% do 11,9 miliarda euro. Stawkę zamyka Amerykę Łacińska z wynikiem jest 37,9 miliarda euro sprzedaży (24,6% wzrostu).

Pełna wersja światowego raportu ma się ukazać jesienią 2014 roku.