Centrum handlowe, Shutterstock
Centrum handlowe, Shutterstock

Koszty energii elektrycznej mają istotny wpływ na wynik finansowy każdego rodzaju działalności gospodarczej, także dotyczy to najemców centrów handlowych.

– Indywidualne zużycie energii elektrycznej przez najemcę zależy od branży, powierzchni lokalu i zastosowanej techniki oświetleniowej, ale ostateczny poziom kosztów wynika przede wszystkim z ceny energii elektrycznej, na którą ma wpływ bardzo wiele czynników m.in. przyjęty model rozliczania, rynek sprzedaży i dystrybucji energii oraz profesjonalizm zarządcy centrum handlowego. Trzeba pamiętać, że koszt energii elektrycznej jest także jednym z ważnych składowych (ok.25 proc. udziału) kosztów wspólnych – twierdzą eksperci z PSNPH.

Czy jednostkowe koszty energii elektrycznej ponoszone przez najemców w różnych centrach handlowych mogą się różnić aż o 90 proc.? Czy najemcy centrów handlowych mogą i korzystają w pełni z wolnego rynku energii elektrycznej? Czy „cena rynkowa” energii elektrycznej dla wszystkich znaczy to samo? Czy warto zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej i zawsze wtedy są niższe koszty energii?

To niektóre z zagadnień poruszonych podczas czerwcowego spotkania Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH). W spotkaniu obok członków Stowarzyszenia uczestniczyli także przedstawiciele kilku niestowarzyszonych firm sieci handlowych i eksperci z tej dziedziny. Podstawą dyskusji była ciekawa prezentacja dotycząca rozliczania energii w centrach handlowych, którą przedstawił Szymon Glapiński manager ds. energii.

Najemcy działający w polskich centrach handlowych mogą się spotkać z kilkoma modelami rozliczeń za zużytą energie elektryczną:

MODEL ROZLICZANIA ENERGII W CENTRUM HANDLOWYM Śr. jednostkowa cena MWh (wartości na podstawie analizy jednej z dużych sieci handlowych, najemcy na niskim napięciu)

1 Re-faktura przez centrum handlowe wg. średniego napięcia – Średnia jednostkowa cena MWh: 290 – 350 zł
2 Re-faktura przez centrum handlowe wg. niskiego napięcia – Średnia jednostkowa cena MWh: 380 – 550 zł
3 Bezpośrednia umowa z lokalnym dystrybutorem i sprzedawcą energii – Średnia jednostkowa cena MWh: 390 – 450 zł
4 Bezpośrednia umowa z wybraną przez centrum handlowe firmą zajmującą się obrotem i dystrybucją energii – Średnia jednostkowa cena MWh: 350 – 550 zł
5 Re-faktura kosztów dystrybucji, a sprzedaż poprzez wybraną przez zarządcę/właściciela centrum spółkę obrotu energią – Średnia jednostkowa cena MWh: 400 – 500 zł

W opinii ekspertów, każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, ale jak wynika z doświadczeń wielu najemców różnice w kosztach energii mogą sięgać nawet 90 proc. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że najbardziej ekonomiczny (najniższe jednostkowe koszty energii dla najemców na niskim napięciu) jest model refakturowania przez centrum handlowe zużytej energii wg. średniego napięcia (1). Bezpośrednia umowa z dystrybutorem i sprzedawcą energii ( 3) zapewnia wprawdzie swobodę korzystania z wolnego rynku, ale nie zapewnia najniższych kosztów energii. Niestety od jakiegoś czasu właściciele i zarządcy centrów handlowych zmieniają model rozliczania i zastępują najczęściej model 1 modelem 4 i 5, narzucając wybrane przez nich firmy zajmujące się sprzedażą energii. Takie działania często argumentują swobodą, jaką w tym zakresie daje im umowa najmu a także korzyściami (niższe ceny) dla najemców. Jednak, co innego wskazują realia – koszty energii w przypadku tych modeli rozliczeń są wyższe. Zasadne jest pytanie czy takie praktyki są zgodne zarówno z prawem energetycznym jak i antymonopolowym, zwłaszcza w przypadkach, gdy takie wybory i decyzje dokonują się bez zgody najemców.

– Najemca najczęściej nie ma wpływu na stosowany w centrum handlowym model rozliczania energii. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych stoi na stanowisku, że umowy najmu powinny zabezpieczać najemców przed nieuzasadnionym wzrostem kosztów energii a działania profesjonalnych zarządców centrów handlowych w tym zakresie powinny uwzględniać nie tylko interes właściciela lub zarządcy, ale także najemców – twierdzą przedstawiciele PSNPH.

W najbliższym czasie PSNPH podejmie prace nad uzupełnieniem Najlepszych Praktyk w Umowach Najmu o dział dotyczący mediów w centrach handlowych.